Detail předmětu

Angličtina pro IT

AIT Ak. rok 2018/2019 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Angličtina pro IT je kurz odborné angličtiny pro středně pokročilé studenty, kteří studují informační a komunikační technologie a budou se tomuto oboru profesně věnovat. Cílem kurzu je vybavit studenty receptivními a produktivními dovednostmi v oblasti profesní angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na informační a komunikační technologie. Mezi upřednostňované přístupy a metody výuky profesní angličtiny v kurzu Angličtina pro IT patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Garant předmětu

Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Šedrlová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- se v ústní interakci dokáže plynule a spontánně účastnit rozhovorů a diskuzí o široké škále témat z oblasti informačních a komunikačních technologií;
- dokáže přispět svými názory, vysvětlit a obhájit je, a vyjednávat s kolegy za účelem dosažení konsensu;
- v samostatném ústním projevu dokáže efektivně popsat a poskytnout instrukce k specifickým procesům a metodám v rámci svého oboru, spontánně interpretovat data a přesně a stručně sdílet své stanovisko.  

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí delším promluvám a přednáškám, a dokáže sledovat argumenty a protiargumenty;
- umí identifikovat a odkazovat na specifické informace v promluvě druhé osoby.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- umí najít specifické informace v textu na známá, ale složitá témata z oboru informačních a komunikačních technologií;
- umí číst technickou dokumentaci, odborné knihy, články a recenze, a sledovat potenciální komplexní argumenty a protiargumenty.

Písemný projev:
Absolvent předmětu
- umí v písemné formě účinně předávat informace a obhajovat nebo vyvracet určitý názor;
- dokáže shrnout a/nebo parafrázovat odborné texty a psát srozumitelné, podrobné a strukturované texty v jak neutrálním informativním, tak rétorickém persvazivním stylu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Výstupní znalosti a dovednosti odpovídají referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cíle předmětu

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách, konferencích a efektivní komunikaci s kolegy, obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci svého profesního zaměření.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je pro studenty, kteří získali ve vstuním jazykovém testu nejméně 51 bodů nebo úspěšně absolvovali kurz BAN4.

Literatura studijní

  • Ellederová, E. (2018). English for Information Technology. Brno: VUT FEKT.

Literatura referenční

  • Ellederová, E. (2018). English for Information Technology. Brno: VUT FEKT.

Osnova přednášek

1. Úvod do informačních technologií
2. Profese v informačních technologiích
3. Osobní počítač a druhy počítačů
4. Základní deska
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Paměťová zařízení
8. Software
9. Základy Windows
10. Počítačové sítě a přístup k internetu
11. World Wide Web
12. Bezpečnost na internetu
13. Dějiny počítačů a internetu

Kontrolovaná výuka

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru