Detail předmětu

Vyšší metody zpracování a analýzy obrazů

DBM1 Ak. rok 2018/2019 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Okruhy otázek k SDZ
 1. Teorie vícerozměrných signálů a systémů, vícerozměrné spojité a diskretní transformace, 2-3D FT
 2. Stochastická pole a obrazy. Lokální parametry, parametrické obrazy
 3. Analýza obrazů - pokročilé metody segmentace na základě texturní analýzy
 4. Pokročilé metody segmentace pomocí růstu, dělení a slučování oblastí, metoda rozvodí
 5. Pokročilé metody segmentace pomocí hranové reprezentace, Houghova transformace
 6. Mono- a multimodální fúze obrazů, princip a význam. Disparitní analýza
 7. Prostorová konzistence, lícování obrazových dat, prostorové transformace, kritéria podobnosti
 8. Principy restaurace obrazů, geometrické restituce, modifikovaná dekonvoluce, Wienerova filtrace
 9. Rekonstrukce 2-3D obrazů z tomografických projekcí
 10. Rekonstrukce 2-3D obrazů v zobrazení magnetickou rezonancí

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Presentace moderních pokročilých konceptů zpracování obrazů. Cílem je dosáhnout hlubokého porozumění metodologie a současně i uvedení studentů do diskuse o filosofii popisovaných metod.

Literatura studijní

 • J. Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE London, UK, 2000, 407 pp.
 • J. Jan: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM Brno 1997, 2002, 2005, 429 str.
 • J. Jan: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. CRC Press - Taylor & Francis Group, USA, 2005, 760 pp.

Osnova přednášek

Výuka předmětu bude pouze formou samostudia doporučené literatury s ústni zkouškou na konci semestru.

Kontrolovaná výuka

žádná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru