Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Dějiny designu 1 - zimní

IDDZ FAVU VUT DEDE1-Z Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.

Garant předmětu

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémů a osobností.

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.

Literatura studijní

 • Sparke, P.: Století designu
 • Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín designu I a II

Osnova přednášek

 1. Vymezení předmětu "dějin designu", jeho rozdílné interpretace. Grafický a průmyslový design.
 2. "Proto-design": Historické formování některých aspektů designu v předprůmyslové éře.
 3. První průmyslová revoluce, krize koncepce užitého umění a zrod profese designera.
 4. Vynález litografie a zrod plakátu.
 5. Reformní hnutí 2. poloviny 19. století (1).
 6. Reformní hnutí 2. poloviny 19. století (2).
 7. Formování secese a její zenit v období přelomu 19. a 20. století (1).
 8. Formování secese a její zenit v období přelomu 19. a 20. století (2).
 9. Formování secese a její zenit v období přelomu 19. a 20. století (3).
 10. Alfons Mucha a secese v Čechách.
 11. Peter Behrens a zrod Corporate Identity.
 12. Raná moderna.

Kontrolovaná výuka

Lze očekávat ověřovací písemný test z probrané látky, a pro připuštění ke zkoušce je potřebná úspěšnost 80% a více.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru