Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Dějiny designu 2 - zimní

ID2Z FAVU VUT DEDE2-Z Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 3 kredity

Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.

Garant předmětu

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Aktuální informace

Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky ID2Z ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.

Výuka probíhá blokově a pouze ve dnech: 5. 10., 19. 10., 2. 11. a 16. 11. 2018

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémů a osobností.

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.

Literatura studijní

 • Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín designu I a II

Osnova přednášek

 1. Grafický design a politická a vojenská propaganda (období 2. světové války).
 2. Design 2. poloviny 40. a 50. let.
 3. Skandinávsky design.
 4. Hochschule fur Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun.
 5. Polský plakát.
 6. Grafický design 50. let v USA - rozvoj koncepce Corporate Identity.
 7. Zdenik Kováo a "Kováoova škola".
 8. "Švýcarská škola" v grafickém designu.
 9. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
 10. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
 11. Poválečný japonský grafický design.
 12. Italská "nová vlna".

Kontrolovaná výuka

Lze očekávat ověřovací písemný test z probrané látky, a pro připuštění ke zkoušce je potřebná úspěšnost 80% a více.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
přednáška3., 5., 7., 9. výuky U2/327 10:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Jakubíček blokově dle rozpisu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru