Detail předmětu

Správa serverů IBM zSeries

IIZ Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 půlsemestrální test, 20 laboratoře, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Ergens Michal, Bc. (IBM Global Services Delivery Cen)

Cvičící

Ergens Michal, Bc. (IBM Global Services Delivery Cen)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování serverů IBM zSeries a obeznámit je se základy jejich správy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní příklady a cvičení, kde se studenti naučí monitorovat a spravovat základní aplikace provozované na serverech zSeries.

Proč je předmět vyučován

Servery IBM zSeries (mainframes) jsou určeny především pro běh kritických aplikací ve velkých společnostech. Jedná se sice o poměrně specializovanou oblast, na kterou však není snadné najít odborníky. Předmět pro FIT zajišťuje IBM.

Prerekvizity

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Představení zSeries serverů, HW historie, typy zSeries procesorů, zStorage modely, 3D prezentace nejnovější verze zSeries procesoru
 2. zOS SW: základní panely pro správu zSeries - TSO a ISPF, základní příkazy operačního systému
 3. Druhy datasetů a jejich využití, zOS virtual storage koncept
 4. JCL - job control language, Parallel sysplex - možnosti propojení serverů
 5. JES - Job Entry Subsystem, IPL - start operačního systému zOS
 6. Design zOS aplikací, programovací jazyky
 7. Kompilace a linkování programů pro zOS
 8. zSeries transakční SW - CICS
 9. zSeries databázové systémy - DB2, IMS
 10. Message queue server, Web application server a Web servery pro zOS
 11. Správa SW na mainframech - SMPE, zabezpečení serverů zOS - RACF
 12. Správa úložišť - Storage Management Subsystem, Síťové prostředí zOS
 13. Shrnutí a otevřená diskuze o dalším využití zSeries pro zVM či zLinux operační systémy, budoucnost mainframů

Osnova počítačových cvičení

 1. Logování na systém, uživatelské profily, základní nastavení uživatelského rozhraní
 2. Základní navigace v ISPF a zjišťování parametrů systému
 3. Práce s datasety
 4. Základy programování v JCL
 5. Práce s joby a JES2
 6. Znakové sady a základy programování na mainframech
 7. Kompilování a linkování programů
 8. Práce s transakčním serverem CICS
 9. Práce s databázovým systémem DB2
 10. Představení MQseries a Web Application Serveru na zOS
 11. IPL systému, nastavení parametrů zOS
 12. Práce s úložisti a sítěmi na zOS
 13. Opakovací cvičení

Průběžná kontrola studia

Student může získat body za následující aktivity:

 • 20 bodů za účast a práci ve cvičeních,
 • 30 bodů za úkoly hodnocené v počítačových cvičeních,
 • 20 bodů za 1. test, který proběhne v polovině semestru a bude zaměřen na látku probranou a procvičenou během prvních pěti týdnů výuky a
 • 30 bodů za 2. test, který proběhne na konci semestru a bude ověřovat znalosti veškeré probrané látky.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách není kontrolována. Účast v laboratořích je sledována, přičemž pro udělení zápočtu je vyžadována aktivní účast na alespoň 75 % počítačových cvičení.

Podmínky zápočtu

V průběhu semestru lze získat body za účast na počítačových cvičeních, za úkoly zadávané a hodnocené v počítačových cvičeních a za testy. Pro udělení zápočtu je nutné

 1. aktivně se zúčastnit alespoň 75 % počítačových cvičení a současně
 2. získat minimálně 50 bodů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na úkolech v laboratořích či na domácích úlohách nebo podvod u testů, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru