Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Multimédia v počítačových sítích

IMU Ak. rok 2018/2019 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 20 cvičení, 40 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.

Proč je předmět vyučován

Studenti se naučí principy IP telefonie, streamování a videokonferenčních přenosů. V laboratoři si vyzkouší typické scénáře zapojení. Uplatní se jako správce a návrháři systémů pro IP telefonii, streamování dat či video konference.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
 • Absolvované předměty IPK a ISA

Literatura referenční

 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
 • Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
 • Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008

Osnova přednášek

 1. Základy konfigurace Cisco zařízení. Ústředna CME.
 2. Základy IP telefonie. Konfigurace ústředny CME.
 3. IP telefonie H.323
 4. IP telefonie SIP
 5. Konfigurace Asterisk. Brány do mobilních sítí.
 6. Bezpečnost VoIP.
 7. Multimédia, streaming, MPEG-TS.
 8. Protokoly SAP, SDP, RTSP.
 9. Protokoly RTP, RTCP. Streaming na FIT.
 10. Videokonference - úvod.
 11. Videokonference H.323.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Základní konfigurace Cisco zařízení. Ústředna Cisco Call Manager Express.
 2. Analýza přenosů CME.
 3. H.323 a GNU Gk.
 4. SIP a ústředna Asterisk.
 5. Pokročilé nastavení Asterisk. Propojení sítí VoIP.
 6. Komunikace mezi ústřednami, překódování hlasu, monitorování.
 7. Testování bezpečnosti VoIP sítí.
 8. Hardwarové MPEG-2 enkodéry, SAP, SDP.
 9. IP videokamery, RTSP, RTP, RTCP.
 10. Streaming s využitím VLC.
 11. MS Expression Encoder, YouTube.
 12. Videokonference H.323.
 13. Videokonference SIP, Skype.

Průběžná kontrola studia

 • Domácí úlohy (až 24 bodů)
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 36 bodů).
 • Test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů).
 • Test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Domácí úkoly.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Získání poloviny bodů ze cvičení a domácích úloh.
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 3. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru