Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kmeť Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Serečun Viliam, Ing. (UIFS FIT VUT)
Talašová Irena, Ing. (UIFS FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Vrána Roman, Ing. (UPSY FIT VUT)

Aktuální informace

V pátek 14. 12. 2018 bude výuka probíhat pouze v učebně D105. Učebna D0206 bude využita pro potřeby Dne otevřených dveří na FIT.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student umí zapojit počítač k sítí a nakonfigurovat síťové nastavení, vyhledat a odstranit případné chyby. Student rozumí architektuře základních síťových služeb včetně moderních aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Zná a  umí používat prostředky pro správu sítí.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťové komunikace a praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s konfigurací základních síťových služeb.

Proč je předmět vyučován

U absolventů oboru IT se očekává porozumění principům počítačové komunikace, tj. jak sítě fungují, jak se konfigurují, jak fungují nejběžnější služby a jak ověřit fungování sítě. Dále je schopen naprogramovat funkční síťovou aplikaci typu klient-server.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
 4. Systém DNS.
 5. Poštovní a adresářové služby.
 6. Multimediální přenosy, videokonference.
 7. IP telefonie.
 8. Zajištění kvality služeb.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
 11. Logování služeb, syslog.
 12. Monitorování toků NetFlow.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formou ústní. Forma termínu bude upřesněna u konkrétního termínu.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2019-01-28 C311 08:0015:50 3BIT 2. opravný termín ISA (ústní)
Polaboratořvýuky O205 08:0009:50 3BIT
Polaboratořvýuky O205 10:0011:50 3BIT
Pozkouška2019-01-14 E112 12:0014:50 3BIT 1. opravný termín
Pozkouška2019-01-14 D0206 12:0014:50 3BIT 1. oprava
Pozkouška2019-01-14 E104 12:0014:50 3BIT 1. opravný termín
Pozkouška2019-01-14 D105 12:0014:50 3BIT 1. oprava
Polaboratořvýuky O205 12:0013:50 3BIT
Polaboratořvýuky O205 14:0015:50 3BIT
Polaboratořvýuky O205 16:0017:50 3BIT
Polaboratořvýuky O205 18:0019:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 07:0008:50 3BIT
Útzkouška2019-01-29 C304 C311 08:0015:50 3BIT 2. opravný termín ISA (ústní)
Útlaboratořvýuky O205 09:0010:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 11:0012:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 13:0014:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 15:0016:50 3BIT
Stzkouška2019-01-30 C304 C311 08:0015:50 3BIT 2. opravný termín ISA (ústní)
Stzkouška2019-01-02 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 13:0015:50 3BIT řádná
přednáškavýuky D0206 D105 08:0009:50 3BIT

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 3. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru