Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Matematický seminář

ISM Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 2 kredity

Středoškolská matematika 

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Fusek Michal, Ing., Ph.D. (UMAT FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Proč je předmět vyučován

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní početní dovednosti

Literatura studijní

 • Kolářová, E. Matematický seminář. Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT, UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018

Literatura referenční

 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Osnova numerických cvičení

 1. Úpravy algebraických výrazů 1
 2. Úpravy algebraických výrazů 2
 3. Rovnice a nerovnice
 4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 5. Funkce - pojem a základní vlastnosti
 6. Polynomy
 7. Goniometrické funkce a rovnice
 8. Exponenciální funkce a logaritmus
 9. Analytická geometrie 1 - lineární útvary
 10. Analytická geometrie 2 - kuželosečky
 11. Komplexní čísla 1
 12. Komplexní čísla 2

Průběžná kontrola studia

Dvě kontrolní písemky  na probranou látku.

Kontrolovaná výuka

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:
 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání alespoň 50 % z hodnocení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útcvičenívýuky T8/235 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková 1BIB
Útcvičenívýuky T8/235 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková 1BIA
Stcvičenívýuky T8/235 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková 1BIA
Stcvičenívýuky T8/235 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková 1BIB
cvičenívýuky A113 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková
cvičenívýuky A113 13:0014:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Krupková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru