Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Semestrální projekt

ISP Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 2 kredity

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Cvičící

Aktuální informace


* Pro osamocený "semestrální projekt" v daném akademickém roce se zadání tématu k řešení nevydává.
* Kdo si osamocený "semestrální projekt" ponechá po zrušení IBP-L, získá pak v lednu 2019 nepříjemné NEZAPOČTENO v povinném předmětu.
* Předměty ISP-Z a IBP-L tvoří blok předmětů, předmět ISP-Z je povinnou prerekvizitou pro zápis IBP-L. Kdo úspěšně obhájil "semestrální projekt" dříve (z nejrůznějších důvodů pak nedokončil téma/zadání BP v rámci pokračování v letním semestru), zapisuje již jen IBP-L: Takový diplomant se může dohodnout s bývalým vedoucím SP(+BP) na obnovení dřívějšího zadání, a nebo si může vybrat jiné zajímavé zadání BP i u zcela jiného vedoucího BP.
* V předstihu si při konzultacích se svými vedoucími SP + BP ujasněte, jak bude obhajoba SP probíhat a také, kdy obhajoba bude naplánována.
* Posledním dnem pro udělení zápočtu je pátek 2019-02-01.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z dosavadního studia.

Literatura studijní

Průběžná kontrola studia

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.

Podmínky zápočtu

Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".
Poznámka: Úspěšný ISP je povinnou prerekvizitou pro "IBP - Bakalářská práce".

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru