Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

JA6D Ak. rok 2018/2019 zimní semestr

Kurs psaní pro postgraduální a středně pokročilé studenty. V rámci kursu se procvičují dovednosti v psaní určeném pro různé akademické účely: výtah z odborného textu, psaní příspěvků do odborných časopisů, charakteristické prvky pro dopisní komunikaci, popis procesu nebo přístroje.

Garant předmětu

Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, na základě poznámek rekonstruovat text, napsat anotaci, zprávu, článek, dokázat prezentovat svoji práci.

Cíle předmětu

Zvládnutí různých technik spjatých s dovednostmi v psaní: porozumění textů různého zaměření a následná anotace, řízené psaní a následná prezentace jsou tedy zastoupeny všechny jazykové dovednosti: čtení, psaní, ústní projev a poslech.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti a dovednosti na úrovni konverzace.

Literatura studijní

 • Sparling, D.: English or Czenglish?, Praha, SPN, 1989
 • Hladký, J.: Zrádná slova v angličtině, Praha, SPN, 1990

Literatura referenční

 • Maley, A.: Writing Intermediate, Upper-Intermediate. Oxford Supplementary Skills. OUP, 1990
 • Leki, I.: Academic Writing, Cambridge University Press, 2006

Osnova přednášek

 1. Základní druhy psaného projevu
 2. Zásady ústní prezentace
 3. Charakteristické rysy odborného stylu
 4. Kompozice odborného článku
 5. Prostředky ke spojování myšlenek
 6. Způsob výstavby odstavce
 7. Způsob využití citací a odkazů
 8. Charakteristické rysy anotace
 9. Udržení logického pořadí ve výstavbě textu
 10. Charakteristické rysy popisu
 11. Efektivní využití zdrojových materiálů
 12. Ústní prezentace doktorandů
 13. Semestrální test

Kontrolovaná výuka

 • 75% docházka do přednášek a cvičení
 • Aktivní účast na cvičení
 • Samostudium a psaní zadaných písemných prací

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útcvičenívýuky T10/329 13:0014:50 1DVI xx Zmrzlá

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru