Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost

NSB Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod. Útoky v počítačových sítích. Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování. Bezpečnost v operačních systémech. Systémy IDS a IPS. Virtuální privátní sítě. Firewally a řízení provozu. Provoz a správa počítačových sítí. Provoz a správa aplikací, zálohování. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Kabelážní systémy. Serverovny. Značení.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. laboratoře, 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 25 laboratoře, 5 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.

Cíle předmětu

Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.

Proč je předmět vyučován

Předmět představuje studentům oblasti praktické správy počítačových sítí a systémů. Je určen pro budoucí návrháře, administrátory a správce zabezpečení počítačových systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.

Literatura studijní

 • Sean Wilkins: Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN) Foundation Learning Guide: (CCDA DESGN 640-864), 3rd Edition, Cisco Press, 2011
 • Donald A. Tevault: Mastering Linux Security and Hardening: Secure your Linux server and protect it from intruders, malware attacks, and other external threats,
  Packt Publishing, 2018
 • Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin: UNIX and Linux System Administration Handbook (5th Edition), Addison-Wesley, 2017

Literatura referenční

 • Sean Wilkins: Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN) Foundation Learning Guide: (CCDA DESGN 640-864), 3rd Edition, Cisco Press, 2011
 • Donald A. Tevault: Mastering Linux Security and Hardening: Secure your Linux server and protect it from intruders, malware attacks, and other external threats,
  Packt Publishing, 2018
 • Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin: UNIX and Linux System Administration Handbook (5th Edition), Addison-Wesley, 2017

Osnova přednášek

 • Úvod. Útoky v počítačových sítích.
 • Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování.
 • Bezpečnost v operačních systémech.
 • Systémy IDS a IPS.
 • Virtuální privátní sítě.
 • Firewally a řízení provozu.
 • Provoz a správa počítačových sítí.
 • Provoz a správa aplikací, zálohování.
 • Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 • Kabelážní systémy.
 • Serverovny.
 • Značení.

Osnova počítačových cvičení

 • Radius, Kerberos, S/Key
 • ACL, Audit, MAC
 • Firewall, řízení provozu Dummynet a AltQ
 • Socat, Ptunnel, IPsec (HTTPS, OpenVPN)
 • Samba, NFS, ZFS

Průběžná kontrola studia

Za semestr (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace) lze získat až 30 bodů, za závěrečnou zkoušku až 70 bodů.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou účast na laboratorních cvičeních, testy v laboratořích, prezentace a závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 34 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných během semestru (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, 2. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, MIN, MMI, MMM, MPV, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, 2. ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinně volitelný skupina N
Nahoru