Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prostředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 cvičení, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Letavay Viliam, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí

Literatura studijní

 • B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services,  O'Reilly Media, 1st edition, 2018.
 • S. Kshemkalyani: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • vybrané vědecké články

Literatura referenční

 • B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services,  O'Reilly Media, 1st edition, 2018.
 • S. Saxena, S. Gupta: Real-Time Big Data Analytics,  Packt Publishing, 2016.
 • S. Kshemkalyani: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • A. Tanenbaum, M. Steen: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Osnova přednášek

 1. Principles of DS, Models of DS
 2. Logical Time
 3. Global State
 4. Group Communication, Election 
 5. Distributed Algorithms
 6. Interprocess Communication
 7. Cloud Technologies
 8. Map Reduce Programming Model
 9. Web Services
 10. Message Passing Interface
 11. Enterprise Service Bus
 12. Containers
 13. Complex Event Processing

Osnova laboratorních cvičení

 1. Apache Hadoop
 2. Microsoft Azure

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Kontrolovaná výuka

 • Bodované laboratorní cvičení, pro které jsou vypsány minimálně dva termíny. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.
 • Půlsemestrální zkouška v rámci přednášky. 
 • Hodnocené projekty s obhajobou ve formě prezentace výsledků. 

Podmínky zápočtu

 • zápočet není udělován/vyžadován

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MIN, MMI, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, 2. ročník, povinně volitelný skupina N
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, libovolný ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinný
Nahoru