Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Bezpečnostní kódy a správa chyb. Paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6 a jejich alternativách. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Letavay Viliam, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

 • R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
 • F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.

Literatura referenční

 • R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
 • F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002. 

Osnova přednášek

 1. Technologie linkové a síťové vrstvy.
 2. Technologie pro řízení provozu a sítě.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Teorie směrování.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Reálné zpracování paketů v OS.
 8. Softwarově definované sítě.
 9. Architektura peer-to-peer sítí.
 10. Anonymita na Internetu.
 11. IDS a IPS.
 12. Protokolové inženýrství a formání metody v počítačových sítích.
 13. Síťová neutralita.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Polaboratoř2019-05-06 C228 07:0010:50PDS - Oprava projektu
Polaboratoř2019-05-06 C228 13:0016:50PDS - Oprava projektu
Útlaboratoř2019-05-07 C228 07:0010:50PDS - Oprava projektu
Útlaboratoř2019-05-07 C228 13:0018:50PDS - Oprava projektu
Stzkouška2019-05-29 D105 14:0015:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Čtzkouška2019-06-06 G202 13:0014:50 1MIT 2MIT 2. oprava
přednáškavýuky E112 08:0010:50 1MIT 2MIT MBS MGM MIS MPV MSK xx
zkouška2019-05-17 D105 09:0010:50 1MIT 2MIT řádná
cvičení2019-02-15 E112 11:0011:50 1MIT 2MIT MGM - MSK xx
cvičení2019-03-29 E112 11:0011:50 1MIT 2MIT MGM - MSK
zkouška2019-03-29 E112 16:0017:50PDS - půlsemestrální zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru