Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Personální management

PEM FP VUT RpmP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 4 kredity

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Struktura personálních činností, výběr a přijímání pracovníků, osobnost manažera, profesionalita, metody vedení lidí, profesiografie, metody hodnocení pracovníků.

Garant předmětu

Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. (UM FP VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

13 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. (UM FP VUT)

Cvičící

Konečný Štěpán, Mgr., Ph.D. (UM FP VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají vědomosti a základní dovednosti v těchto oblastech:personální činnosti, profesiografie, přijímání pracovníků, vedení lidí, motivace pracovníků, profesionalita v práci, hodnocení pracovníků.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zejména poskytnout studentům syntetický pohled na význam člověka v pracovním procesu.Získat základní dovednosti a sociální kompetenci umožňující adaptaci člověka v sociálních situacích. Seznámení s procesem vedení lidí v podniku.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní poznatky z oblasti psychologie osobnosti a managementu.

Literatura studijní

  • ARMSTRONG, Michal. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1407-3. (CS)
  • KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2497-3. (CS)
  • KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách, 4. aktuální a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-3823-9. (CS)

Literatura referenční

  • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2006, 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8. (CS)

Osnova přednášek

- Sociální systém podniku, pracovní skupiny
- Profesionalita v životě a v práci
- Požadavky na úspěšného manažera
- Struktura a význam personálních činností ve firmě
- Výběrové řízení a přijímání pracovníků
- Profesiografie
- Motivace pracovníků k výkonu
- Metody hodnocení pracovníků
- Firemní kultura

Osnova numerických cvičení

- Přijímací pohovor, životopis
- Řízení lidských zdrojů v různých typech organizací, případové studie
- Analýza inzerátu, životopisů, charakteristika pracovního místa
- Motivace, případové studie
- Problematické evaluační případy, odměňování pracovníků
- Identifikace a změna firemní kultury

Průběžná kontrola studia

Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech. Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednášce není povinná. Pro úspěšné absolvování předmětu je požadováno splnění těchto podmínek:
1) Účast na cvičeních (max. 1 neomluvená absence). Účastí na cvičení se rozumí aktivní zapojení se studenta do řešených reálných případů z praxe ať už jako jednotlivec, tak jako člen studentského týmu.
2) úspěšné absolvování závěrečného písemného testu na konci semestru s úspěšností minimálně 60%. Všechy materiály k přípravě na test budou studentům dodány v elektronické podobě.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky IO/P158 07:0008:50 1MIT 2MIT xx Konečný
Pocvičenívýuky IO/P292 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Konečný
Popřednáškalichý K4/E342 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Konečný
Čtcvičenívýuky K4/E340 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Konečný

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, volitelný
Nahoru