Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy

PKS Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, LTE, Směrování v mobilních sítích, Pozemní digitální vysílání - DVB-T.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 12 laboratoře, 8 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Literatura studijní

 • Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
 • Johnson, Ch.: Radio Access Networks for UMTS: Principles and Practice, Wiley, 2008.

Literatura referenční

 • Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
 • Cox, Ch.:An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications, Wiley; 2 edition, 2014.
 • Corner D.E., Internetworking with TCP/IP, Pearson; 6 edition, 2013.
 • Posland, S.: Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions,  Wiley; 1 edition, 2009.

Osnova přednášek

 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích, Přenosová média.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. SIGTRAN
 7. Technologie xDSL
 8. GSM
 9. GPRS a EDGE
 10. UMTS
 11. LTE
 12. DVB-T

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří

Kontrolovaná výuka

Bodovaná aktivní účast na laboratořích. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.

Podmínky zápočtu

Získání min. 15 bodů v průběhu semestru

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2019-01-07 A113 12:0013:50 1MIT 2MIT řádná
Pozkouška2019-01-14 A112 16:0017:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Útpřednáškavýuky G202 17:0019:50 1MIT 2MIT MSK xx
Stpoč. lab2018-11-21 O203 08:0013:50
Stpoč. lab2018-11-28 O203 08:0013:50
Stpoč. lab2018-12-05 O203 08:0013:50
Stzkouška2019-01-30 E104 12:0013:50 1MIT 2MIT 2. oprava

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MGM, MIN, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina N
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, 2. ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, libovolný ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 1. ročník, povinný
Nahoru