Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Podniková logistika

POL FP VUT RplP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Kurz je orientován na oblast optimalizace materiálového toku a s nimi spojených informačních sítí. Zároveň ukazuje vývojové tendence logistiky, jako průřezové disciplíny se synergickými efekty, směřující k řešení různých složitých až globálních problémů nákupu, zásobování, výroby a oběhu. Má poslání naučit studenty i určení rentability a hospodárnosti logistických procesů jak pro průmyslovou organizaci, tak i pro zákazníka. Vytváří předpoklady pro projektování logistických sítí pro zajištění plynulých materiálových toků s minimalizací zásob.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

20 hod. přednášky, 20 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Milichovský František, Ing., Ph.D. (UM FP VUT)

Aktuální informace

Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky POL ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude obeznámen s materiálovým tokem - popis ve výrobní, obchodní, distribuční organizaci. S průběhem zakázky výrobní organizací a návrh systému pro strategii dodavatelských vztahů. S návrhem zavedení logistického systému ve vybrané firmě s použitím projektového řízení Microsoft Project,řízením zásob formou případové studie Řízení zásob. S výrobní logistikou formou exkurse a.s. Škoda Auto. S volbou zásobovací strategie - nákupní marketing formou případová studie. Současně získá dovednosti logistického manažéra v podmínkách složitosti a nejistoty.

Cíle předmětu

Předmět poskytuje základní znalosti k pochopení problematiky řízení a optimalizace materiálových toků při využití informačních toků a dosažení hospodárnosti. Poskytuje i ověření teoretických přístupů logistických koncepcí v průmyslových organizacích formou exkurzí. Student pochopí po absolvování předmětu,jak vytvářet plynulé materiálové toky, v bodu rozpojení projektovat optimální výši zásoby, aby všechny další činnosti mohly plynule pokračovat. Současným základním cílem je i oblast zajištění materiálových prvků jako zdrojů pro podnikání v průmyslové organizaci.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student vstupuje do výuky předmětu se znalostmi výrobních technologií průmyslových organizací. Současně musí mít znalosti z podnikové ekonomiky, matematických a statistických disciplin, teorie rozhodování, informačních technologií a komunikačních technologií. Dále by měl navázat na znalosti rentability jmění, efektivnosti investic, teorie managementu a získání dat z účetnictví.

Literatura studijní

 • LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Praha: Computer Press, 2006 - (CS)
 • JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno: Computer Press 1999. (CS)
 • EMMETT,S. Řízení zásob. Brno Computer Press 2008, 298s. ISBN 978-80-251-1828-3. (CS)
 • STRAUBE,F. e-Logistika.Berlin Springer-Verlag 2004, 424s. ISBN 3-540-20869-0. (GE)
 • RUSHTON, A. a kol. The handbook of logistics & distribution management . London  Philadelphia Kogan Page 2010, 635p.  ISBN 978-0-7494-5714-3.(EN)

Literatura referenční

 • JUROVÁ,M. Obchodní logistika1.a 2.díl, Brno Akademické nakladatelství CERM 2006,s. 86+130, ISBN 80-214-3128-8. (CS)
 • JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9. (CS)

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy logistiky. Podniková logistika.
 2. Metody pro řízení procesů.
 3. Znaky logistického přístupu. Logistická koncepce firmy - integrace.
 4. Cíle logistiky
 5. Faktory ovlivňující úspěšnost logistických projektů
 6. Rozhodování logistického managementu při využití systémové teorie.
 7. Funkce a podmínky opatřování. Úkoly opatřování.
 8. Zdroje opatřování
 9. Utváření trhu opatřování.
 10. Srovnání přístupů nákupního managementu.
 11. Náklady na logistické činnosti
 12. Značení a identifikace zboží.
 13. Řízení zásob.

Průběžná kontrola studia

Výuka je kontrolovaná osobní prezencí na všech formách cvičení přímo učiteli. Náhrada je nezbytná u cvičení v laboratoři a to po zakončení semestru, kdy náhradní termín pro laboratorní cvičení vypíše učitel předmětu. Kontrola aktivit je prováděna formou prezentace vlastní případové studie.

Kontrolovaná výuka

Zkouška je písemná a ústní. Písemná zkouška je složena z příkladů a teorie. Její délka je 50 minut - hodnocení 70 %.
Ústní zkouška ověřuje výsledek klasifikace a upřesňuje jej z 30%.
Aby student získal klasifikační stupeň E, musí mít vypočteny příklady až po numerický výsledek a prokázat znalost teoretických přístupů např. ústním doplněním.

Podmínky zápočtu

Předmět je zakončen zápočtem, který získá za prezentaci vlastní případové studie a tří společných případových studii. Podmínkou je i povinná účast v laboratoři. Současně pro zápočet musí prokázat teoretické znalosti a dovednosti.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky K4/E342 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Jurová
Útpoč. labvýuky IO/P266 09:0010:50 1MIT 2MIT xx Milichovský
Útpoč. labvýuky IO/P266 11:0012:50 1MIT 2MIT xx Milichovský
Útpoč. labvýuky IO/P266 13:0014:50 1MIT 2MIT xx Milichovský
Útpoč. labvýuky IO/P266 15:0016:50 1MIT 2MIT xx Milichovský
Útpoč. labvýuky IO/P266 17:0018:50 1MIT 2MIT xx Milichovský

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, volitelný
Nahoru