Faculty of Information Technology, BUT

Course details

Intelligent Systems

SIN Acad. year 2018/2019 Winter semester 5 credits

Intelligent system. Intelligents systems design methods. Expert systems and intelligent control systems. Intelligent buildings. Home automation. Intelligent telematics. Intelligent vehicle. 

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Examination (written)

Time span

26 hrs lectures, 6 hrs exercises, 20 hrs projects

Assessment points

70 exam, 15 half-term test, 15 projects

Department

Lecturer

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

Students acquire knowledge of principles and design of intelligent systems.

Learning objectives

To acquaint students with theory and principles of intelligent systems.

Prerequisite kwnowledge and skills

Basics of artificial intelligence, robotics, systems theory, simulation and softcomputing.

Study literature

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Fundamental literature

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Syllabus of lectures


 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
 3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
 4. Architektury inteligentních řídicích systémů.
 5. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
 6. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení. 
 7. Smart Home. Smart City. Smart Grid.
 8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
 9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
 10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
 11. Průmysl 4.0.
 12. Budoucnost inteligentních systémů.
 13. Shrnutí, závěr.

Syllabus - others, projects and individual work of students

 • Individual project - simulation or direct realisation of an intelligent system or a part of it.

Progress assessment

 • Mid-term written test
 • Individuální project

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndLect.grpGroupsInfo
Monlecturelectures D105 18:0019:50 1MIT 2MIT MIN xx
Monexerciselectures D105 20:0020:50 1MIT 2MIT MIN xx
Tueexam2019-01-29 E112 18:0019:50 1MIT 2MIT 2. oprava
Wedlecture2018-12-05 A211 11:0012:50Prezentace projektu
Wedexam2019-01-02 D105 16:0017:50 1MIT 2MIT řádná
Thulecture2018-12-06 A211 09:0012:50Prezentace projektu
Thulecture2018-12-06 A211 15:0018:50Prezentace projektu
Frilecture2018-12-07 A211 09:0012:50Prezentace projektu
Friexam2019-01-18 E112 16:0017:50 1MIT 2MIT 1. oprava

Course inclusion in study plans

 • Programme IT-MSC-2, field MBI, any year of study, Compulsory-Elective group I
 • Programme IT-MSC-2, field MBS, MMI, MMM, any year of study, Elective
 • Programme IT-MSC-2, field MGM, any year of study, Compulsory-Elective group M
 • Programme IT-MSC-2, field MIN, 2nd year of study, Compulsory
 • Programme IT-MSC-2, field MIS, any year of study, Compulsory-Elective group S
 • Programme IT-MSC-2, field MPV, any year of study, Compulsory-Elective group B
 • Programme IT-MSC-2, field MSK, 2nd year of study, Compulsory-Elective group M
Back to top