Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 5 kreditů

Pojem inteligentní systém. Metody návrhu inteligentních systémů. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení, automatizace domácnosti. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky, telematické systémy ve městech, řízení dopravy, navigace, inteligentní vozidlo. 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. cvičení, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 15 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy umělé inteligence a robotiky. Základy teorie systémů a simulace. Základy softcomputingu.

Literatura studijní

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Osnova přednášek

 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
 3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
 4. Architektury inteligentních řídicích systémů.
 5. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
 6. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení. 
 7. Smart Home. Smart City. Smart Grid.
 8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
 9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
 10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
 11. Průmysl 4.0.
 12. Budoucnost inteligentních systémů.
 13. Shrnutí, závěr.

Osnova numerických cvičení

 1. Metody návrhu inteligentních systémů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt - simulace nebo přímá realizace inteligentního systému nebo jeho části.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky D105 18:0019:50 1MIT 2MIT MIN xx
Pocvičenívýuky D105 20:0020:50 1MIT 2MIT MIN xx
Útzkouška2019-01-29 E112 18:0019:50 1MIT 2MIT 2. oprava
Stpřednáška2018-12-05 A211 11:0012:50Prezentace projektu
Stzkouška2019-01-02 D105 16:0017:50 1MIT 2MIT řádná
Čtpřednáška2018-12-06 A211 09:0012:50Prezentace projektu
Čtpřednáška2018-12-06 A211 15:0018:50Prezentace projektu
přednáška2018-12-07 A211 09:0012:50Prezentace projektu
zkouška2019-01-18 E112 16:0017:50 1MIT 2MIT 1. oprava

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MMI, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina M
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, 2. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinně volitelný skupina M
Nahoru