Detail předmětu

Systémy odolné proti poruchám

SPP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Řídké paritní kódy. Cyklické kódy, Fireovy kódy, konstrukce Galoisových konečných těles, kódy BCH a RS. Konvoluční kódy. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Radiační odolnost. Řídicí systém A380. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a kódovými prostředky.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytvoření počítačových systémů pracujících správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.

Proč je předmět vyučován

Seznámit studenty se zásadně významnou problematikou výpočetní techniky, která podstatným způsobem ovlivňuje všechny aplikační oblasti počítačové technologie zejména z hlediska životních a finančních rizik.

Literatura studijní

 • Hlavička, J., Racek, S., Golan, P., Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992, ISBN 80-01-00852-5 

Literatura referenční

 • Lin, S., Costello, D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, 1983, ISBN 0-13-283796-X 
 • Stanford Compression Forum, EE387: Algebraic Error Control Codes, 2015

Osnova přednášek

 • Principy odolnosti, struktury, techniky. Obvodová odolnost, TMR, GMR.
 • Kódy pro zabezpečení a opravu informace, paritní a aritmetické kódy.
 • Reziduální kódy, Hammingovy kódy, řídké paritní kódy.
 • Cyklické kódy, Fireovy kódy.
 • Konečná tělesa, kódy BCH a RS, detekce bytových chyb.
 • Konvoluční kódy.
 • Časová redundance, alternující logika.
 • Odolnost na úrovni VLSI.
 • Odolnost v jednotkách počítačů a v počítačových systémech. Radiační odolnost.
 • Řídicí systém A380.
 • Architektura odolných systémů. Odolnost v komunikačních sítích.
 • Distribuované odolné systémy. Odolnost programového vybavení.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávaná témata projektů.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu a jeho presentace.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu a jeho presentace. Min 10 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru