Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Internetové aplikace

WAP Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Internetové standardy a protokoly. Značkovací jazyky a rodina HTML a XML. Technologie výstavby stránek v HTML včetně dynamických stránek a stránek se skripty JavaScript.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 19 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Jeřábek Kamil, Ing. (UIFS FIT VUT)
Letavay Viliam, Ing. (UIFS FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost principů všech typů internetových aplikací. Pokročilejší znalost jejich vytváření.

Cíle předmětu

Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména skriptovacími a značkovacími jazyky a jejich použitím pro tvorbu internetových stránek a také výměnu dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

počítačové sítě, Internet, protokoly

Literatura studijní

 • Ambler, T., Cloud, N.: JavaScript Frameworks for Modern Web Dev. Berkeley, CA: Apress, 2015.
 • Alcorn, W., Frichot, C., Orru, M.: The Browser Hacker's Handbook. John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1118662090.
 • Kereki, F.: Mastering JavaScript Functional Programming: In-depth guide for writing robust and maintainable JavaScript code in ES8 and beyond, Packt Publishing, 2017. ISBN 978-1787287440.
 • Rozentals, N.: Mastering TypeScript. Packt Publishing Ltd, 2017. ISBN 978-1786468710.
 • Pasquali, S.: Mastering Node. js. Packt Publishing Ltd, 2nd edition, 2017. ISBN 978-1785888960.
 • Casciaro, M., Luciano M.: Node. js Design Patterns. Packt Publishing Ltd, 2016. ISBN 978-1785885587.
 • Tal, L.: Essential Node. js Security. 2017. ISBN 978-1365698552.
 • Tidwell, D.: XSLT, O'Reilly Media; Second edition, 2008. ISBN 978-0596527211.
 • Vlist, E.: RELAX NG A Simpler Schema Language for XML, O'Reilly Media, 2011. ISBN 978-0596004217.
 • Meyer, E.A., Weil, E.: CSS: The Definitive Guide: Visual Presentation for the Web, O'Reilly Media; 4 edition, 2017. ISBN 978-1449393199.
 • Myers, G.J., aj.: The art of software testing, John Wiley and Sons, New Jersey, U.S.A., 3th edition, 2012. ISBN 978-1-118-03196-4.
 • Lombardi, A.: WebSocket: Lightweight Client-Server Communications, O'Reilly Media, Inc, 2015. ISBN 978-1449369279.
 • Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking - A top-Down Approach, Pearson Education Limited, 7th edition, 2017. ISBN 978-1-292-15359-9.
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Biehl, M.: RESTful API Design (API-University Series) (Volume 3). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1514735169.

Literatura referenční

 • Rauschmayer, A.: Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers, OReilly Media, http://speakingjs.com/es5/index.html.
 • Simpson, K.: Série You Don't Know JS, O'Reilly Media, 2014-2016. https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS.
 • Stefanov, S.: JavaScript patterns, O'Reilly Media, 2010. ISBN 978-0-596-80675-0.
 • Flanagan, D.: JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages (Definitive Guides), O'Reilly Media; 6th edition, 2011. ISBN 978-0596805524.
 • Richardson, L., Amundsen, M.,Ruby, S.: RESTful Web APIs: Services for a Changing World, O'Reilly Media, Inc., 2013. ISBN 978-1514735169.
 • Pilgrim, M.: Ponořme se do HTML5, CZ.NIC, z. s. p. o., Praha 2014, 278 str., ISBN 978-80-905802-6-8.
 • Walmsley, P.: Definitive XML Schema, 2nd Edition, Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132886727.
 • Grigorik, I: High-performance browser networking. Beijing: O'Reilly, 2013. ISBN 978-1-4493-4476-4.

Osnova přednášek

 1. Úvod do internetových aplikací.
 2. Úvod do jazyka JavaScript.
 3. Pokročilé programování v jazyce JavaScript a jazyk TypeScript.
 4. Značkovací jazyky a serializace dat.
 5. Internetové sítě a web, protokoly TCP/IP, DNS, URI, MIME, HTTP.
 6. Tvorba webového frontendu (HTML, DOM, CSS, klientský JavaScript, frameworky).
 7. Webová aplikační rozhraní a webové služby (XMLRPC, web services, REST).
 8. Tvorba webového backendu (server-side rendering, Node.js, Express).
 9. Webové aplikace typu single page (Ajax, client-side rendering, frameworky).
 10. Zpracování XML (XPath, XSLT).
 11. Porovnání přístupů k serializaci dat.
 12. Bezpečnost webových aplikací.

Osnova ostatní - projekty, práce

Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti tvorby webových stránek. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.

Průběžná kontrola studia

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáška2019-04-29 D0206 08:0009:50Obhajoby individuálních projektů
Popřednáškavýuky D0206 10:0012:50 1MIT 2MIT xx
Popřednáška2019-03-11 D0207 10:0012:50 1MIT 2MIT xx
Pozkouška2019-05-27 E112 12:0013:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Stzkouška2019-06-05 E105 15:0016:50 1MIT 2MIT 2. oprava
zkouška2019-05-10 D105 11:0012:50 1MIT 2MIT řádná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MMM, MSK, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, MIS, libovolný ročník, povinně volitelný skupina N
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, libovolný ročník, povinně volitelný skupina S
 • Program IT-MGR-2, obor MMI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina O
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, libovolný ročník, povinně volitelný skupina D
Nahoru