Detail předmětu

Základy ekonomiky podniku

IZEP Ak. rok 2018/2019 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Úvod do základních pojmů ekonomiky podniku. Základní kategorie: podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, okolí podniku, typologie podniků, majetková a kapitálová struktura, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, výsledek hospodaření a jeho členění, činnosti podniku (výrobní, obchodní, zásobovací, finanční, investiční), podnikové početnictví (základní účetní metody, daně, rozbory), specifické ekonomiky (výrobní podniky, bankovní podniky, podniky infrastruktury, obchodní podniky, drobné podniky, podniky s mezinárodní účastí).

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní přehled o ekonomice podniků.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními pojmy podnikové ekonomiky a základními pojmy: Podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, typologie podniků, zakládání podniku, procesy v podniku, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky, majektová a kapitálová struktura, zásoby v podniku, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, hospodářský výsledek a jeho členění.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Synek, M., kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Praha, C. H. BECK, 2002, 479 s., ISBN 80-7179-736-7.
 • Konečný, M.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Brno, PC DIR, 2001, 254 s., ISBN 80-214-1908-3.
 • Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika. Cvičebnice, Praha, VŠE, 2001, 143 s., ISBN 80-245-0141-4.
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. BECK, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.
 • Vysušil, J., Fotr, J.: Ekonomika a finance podniku pro manažery.
 • Kupkovič, M., kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Ekonomia, 2000, 256 s., ISBN 70-7179-014-1.
 • Schroll, R., kol.: Kontrola nákladov a kalkulacie v priemysle. 1. vydání, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.
 • Werner, R., Fišerová, V., Hofman, J.: Podnikové hospodářství I. Cvičebnice, Plzeň, 1995.

Literatura referenční

 • Synek, M., kol.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Praha, C. H. BECK, 2002, 479 s., ISBN 80-7179-736-7.
 • Konečný, M.: Podniková ekonomika. 3. vyd., Brno, PC DIR, 2001, 254 s., ISBN 80-214-1908-3.
 • Boukal, P., Mikovcová, H., Scholleová, H.: Podniková ekonomika. Cvičebnice, Praha, VŠE, 2001, 143 s., ISBN 80-245-0141-4.
 • Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. BECK, 1995, 748 s., ISBN 80-7179-014-1.
 • Vysušil, J., Fotr, J.: Ekonomika a finance podniku pro manažery.
 • Kupkovič, M., kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava, Ekonomia, 2000, 256 s., ISBN 70-7179-014-1.
 • Schroll, R., kol.: Kontrola nákladov a kalkulacie v priemysle. 1. vydání, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992.
 • Werner, R., Fišerová, V., Hofman, J.: Podnikové hospodářství I. Cvičebnice, Plzeň, 1995.

Osnova přednášek

 1. Základní informace, podstata podniku a podnikání. Výklad základních pojmů.
 2. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
 3. Zásoby v podniku.
 4. Náklady a jejich členění.
 5. Výnosy a jejich členění.
 6. Výsledek hospodaření a jeho členění.
 7. Výrobní činnost podniku.
 8. Obchodní činnost.
 9. Investiční činnost.
 10. Finanční řízení v podniku.
 11. Strategie podniku.
 12. Podnikové početnictví.
 13. Specifické ekonomiky. Závěrečné zhodnocení.

Osnova numerických cvičení

Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s akcentem na procvičení následujích oblastí:
- Majetková a kapitálová výstavba podniku.
- Náklady a výnosy.
- Výsledek hospodaření a jeho členění.
- Financování podniku.
- Daně.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast ve cvičeních spočívají v teoretické připravenosti a splnění individuálních úkolů a zadaných prací.

Kontrolovaná výuka

Účast na cvičeních je kontrolovaná. Je plně v kompetenci učitele posoudit důvod neúčasti, rozhodnout o omluvě.

Podmínky zápočtu

Absolvování kontrolního testu z probrané látky na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru