Detail předmětu

Základy marketingu

IZMA Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s objasněním pojmu marketing a s ním souvisejících oblastí. Jednou z oblastí je i problematika spokojenosti zákazníka nutná pro úspěšné fungování podniku v tržním prostředí.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 15 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Ústav managementu (UM FP VUT)

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Jak dělat marketing.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti marketingu. Předmět zdůrazňuje úlohu zákazníka při tvorbě nabídky firemních produktů, tj. výrobků a služeb. Je veden maximální snahou zapojit aktivně studenty do výuky pomocí diskusí v přednáškách a na cvičeních.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHULLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-802-1438-385.
 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5. (CS)
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001. (CS)
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006. (CS)
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003. (CS)
 • Dva studijní materiály v PDF, které jsou k dispozici ke stažení na této kartě předmětu.

Literatura referenční

 • KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHULLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-802-1438-385.
 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
 • Burnett, K.: klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, Computer Press, 2005.
 • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum. Praha, Grada 2003.
 • Foster, T.R.V.: Jak získat a udržet zákazníky. Computer Press 2002.
 • Kaňovská, L., Tomášková, E.: DOPROVODNÉ SLUŽBY-KONKURENČNÍ VÝHODA. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 202 s., ISBN 978-80-7204-619-5.
 • Kotler, P.: Marketing od A do Z. Praha, Management Press, 2003.
 • Kotler, P., a de bes, f.t.: Inovativní marketing, Praha, Grada, 2005.
 • Pelsmacker, P.D., kol.: Marketing komunikace. Praha, Grada, 2003.

Osnova přednášek

 1. Seznámení s předmětem. Úvod do marketingu. Spotřebitelské chování.
 2. Analýza marketingového prostředí.
 3. Segmentace.
 4. Marketingový mix - produkt I.
 5. Marketingový mix - produkt II.
 6. Přednáška odborníka z praxe
 7. Marketingový mix - Distribuce.
 8. Marketingový mix - Cena.
 9. Přednáška odborníka z praxe.
 10. Marketingový mix - Komunikační mix I.
 11. Marketingový mix - Komunikační mix II.
 12. Aktuální trendy v marketingu.
 13. Přednáška odborníka z praxe.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznámení s předmětem. Úvod do marketingu. Spotřebitelské chování.
 2. Analýza marketingového prostředí.
 3. Segmentace.
 4. Marketingový mix - produkt I.
 5. Marketingový mix - produkt II.
 6. Marketingový mix - Distribuce
 7. Marketingový mix - Cena
 8. Retail stezka.
 9. Marketingový mix - Komunikační mix I.
 10. Marketingový mix - Komunikační mix II.
 11. Testopísemka. Prezentace marketingově úspěšných firem.
 12. Prezentace studentů.
 13. Prezentace studentů. Zápočet.

Kontrolovaná výuka

V prvním cvičení se studenti rozdělí do 3-5 členných týmů, ve kterých budou zpracovávat týmový projekt (TP). Tento projekt bude skupinami prezentován na 11. a 12. cvičení. Tématem týmových projektů je zpracování marketingového plánu pro zavedení nového výrobku (služby) na trh. Další podmínkou pro získání zápočtu je prezentace aktuality zaměřené na marketing, absolvování testopísemky a aktivní účast na cvičení.

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení předepsaného minimálního počtu bodů podle systému bodového ohodnocení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru