Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Základy marketingu

IZMA Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s objasněním pojmu marketing a s ním souvisejících oblastí. Jednou z oblastí je i problematika spokojenosti zákazníka nutná pro úspěšné fungování podniku v tržním prostředí.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 15 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Cvičící

Aktuální informace

 • 2019-01-23: Program přednášek a cvičení: Program cvičení a přednášek.doc
  Podmínky zápočtu: LS 19 Marketing FIT IZMA-Podminky.doc
  Informace k projektům: Projekty LS2019 studenti.docx
  Studijní materiály: Online marketing .docx, Cvicebnice Marketing.docx
 • 2019-02-04: Vážení studenti, v příloze (AGAPO_Navrh_marketing strategie.pdfAGAPO_Navrh_vyroci_oslavy.pdf) jsou uvedena dvě možná zadání pro AGAPO, která Vám přijde jejich zástupce osobně představit přímo na cvičení 25.2.. Každý tým si jedno vybere. Příští cvičení ani přednáška nebude, viz dnešní informace a informace v plánu hodin, připravte si domácí úkoly na další hodinu, která proběhne 18.2.. Rovněž můžeme prodiskutovat i zadání projektu. Díky. Hezký zbytek dne, LK
 • 2019-02-07: Ve spolupráci s PRgangem jsme pro vás připravili marketingové zadání pro Agnes Zmrzku, viz příloha.

  Tato aktivita je zcela navíc a dobrovolná. Za její splnění odpovídající požadavkům a odprezentování hlavních závěrů před hodnotiteli z PRgangu a Agnes Zmrzky získáte, kromě poukazu na něco dobrého, i 20 bodů ke zkoušce.

  Prezentace budou v po 25.3. v 11 hodin v P384 (v rámci PO přednášky).

  Zadání mohou splnit jednotlivci nebo 2-3 členné týmy, kde úkol 3 už není nutností.

  Kdo bude mít zájem se účastnit, dejte mi prosím na email vědět do 24.2.

  LK
 • 2019-02-18:
  a) Vzhledem k časovým možnostem výuky si prosím:
  1. Dohledejte informace k matici BCG, včetně příkladů. - na internet je mnoho kvalitních odkazů velmi dobře zpracovaných.
  2. Prostudujte materiál v příloze týkající se vyhodnocení matice SWOT.
  b) Vytvořila jsem Google formulář, kde budete mít na 1 místě všechny akce (přednášky s odborníky, exkurze), ať je to pro vás přehlednější. Také je zde možné se zaregistrovat na kapacitně omezené akce a zadání pro Agnes zmrzku. Budu příp. průběžně aktualizovat, ale vše bude na 1 místě, tak sledujte.
 • 2019-03-11:
  1. Přednášky a cvičení s L. Kaňovskou od 18.-20.3. nebudou

   Uvidíme se potom na cvičeních v týdnu od 25.3., kde se budeme bavit o 4.P - Promotion, zase zkuste najít něco zajímavého, co se propagace týká.

   Také mrkněte na informace k firmě Průša tiskárny a brněnské oblíbené podniky Bar který neexistuje, 4 pokoje, Panda Circus,

   Přednáška v Po 25.3. bude ve formě prezentací pro Agnes zmrzku (info pro prezentující v Google Forms či další aktualitě předmětu) a út 26.3. ve spolupráci s PR Gangem k marketingovému mixu. Na obě tyto akce jsou všichni zváni.
  2. Prosím, vzhledem k počtu přihlášených na prezentace Agnes zmrzky, si připravte prezentace v délce max. 5 min. Vyberte to nejdůležitější, co nám řeknete. Další informace nechte klidně v prezentaci pro další využití Agnes zmrzky. Doneste si prezentaci na USB. Pořadí prezentujících bude dle registrace na tomto listu, takže nejdříve Jakub Kalás, atd. Sledujte pořadí, ať se týmy rychle střídají a nezdržujeme se.
 • 2019-03-26: informace doktorky Kaňovské
  1. informace k výuce: příští týden výuka z důvodu mé služební cesty do Lisabonu nebude, využijete čas na týmové projekty.
  2. na dalším cvičení, tj. 8.4. bude testopísemka z učiva ze cvičení a poté workshop ve spolupráci s Business Factory. O týden později budou potom prezentace týmových projektů.
  3. sledujte i nadále informace v google dokumentech.
  4. díky za dnešní zapojení na cvičeních k 3D tisku, doufám, že i toto bylo pro vás přínosné. Díky za zapojení vašich dvou studentů do zadání pro Agnes zmrzku a gratulace k jejich výkonu, protože byli vybráni mezi top 3 týmy. Získávají 20 bodů ke zkoušce.
  5. už jsou vypsány termíny zkoušek pro studenty FP. Vy budete mít možnost přijít, jak se vám to bude hodit, proto promyslete do dalšího cvičení, kdy můžete přijít, a zapíšete se mi k termínům. díky. Všechny termíny mají maximální kapacitu 60 studentů, zkoušející Kaňovská Lucie, Ing., Ph.D.. Termíny:
 • Informace k závěru semestru:
  1. Výsledky testopísemky budou příští týden na cvičení
  2. Příští týden proběhnou prezentace projektů - každý tým má max. 7 minut na prezentaci, mluví všichni J. Vše je v instrukcích k projektům jen se změnou v tom, že hotové prezentace přinesete na usb až přímo na cvičení, nemusíte posílat nic předem. Kdo má nějaký graf. návrh, vytiskne a předá Agapo a mně pošle na email.
  3. Teď ve st bude 17 - 21 workshop v aj pro Erasmus studenty v rámci předmětu Service management s M. Matyščákem, který pracuje v Kiwi, na téma:
   In these times we are surrounded by products and services. To be better than competitors, you need to think about your customers and build the service based on their needs. On Service Design Thinking workshop you will get familiar with the theory and practice about building the service people will love.
  4. Sledujte dále odkaz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8w2ooKNcuvCyJmnlC9rWjRSS0r0iJ8agXaNkzs_bxg/edit?userstoinvite=210146@vutbr.cz&ts=5c6acf72#gid=0
 • Zadani kampani cvika.doc
 • 2019-04-15: Milí studenti,
  1. Do IS FIT budou v následujících dnech vloženy body za semestr: projekty byly dnes velmi dobré, máte i dost bodů, nakonec jsem za prezentace dala maximum 2 body, i když někteří mají rezervy v přednesu, ale ostatní v týmu to za ně celkově srovnali J, kdyby se něco někomu nezdálo, ozvěte se. Je možné nahlédnout do testopísemek, ozvěte se příp. mejlem - domluvíme se na termínu.
  2. ato St v 17:30 KFC - prohlídka města s Veronikou Novákovou- retail stezka - doporučuju! Viz link
  3. Kdo má nějaký grafický návrh a neposlal na email, pošlete, vytisknu a dám na nástěnku
  4. Termíny zkoušek znáte, kdyby byl nějaký problém, ozvěte se.
  5. Moc díky za semestr, bylo to s Vámi moc fajn!
  6. Kdyby měl někdo nějaké podněty ke zlepšení výuky, určitě se ozvěte, díky.
  7. KIWI - asi bohužel nakonec nevyjde, máme v Po poradu ohledně projektu, co máme, tak se omlouvám.
  8. Budu se těšit u zkoušky.
  Ať se vám všem daří!

  LK
 • 2019-04-17: Zrušení dnešní procházky městem z důvodu nemoci Veroniky Novákové.

  Dnes ráno mi Veronika Nováková psala, že bohužel musí dnešní procházku zrušit a nemůže ani další týden. Domluvili jsme na začátek zimního semestru, tak Vás budu přes kolegy či fakultní FB informovat o tomto termínu. A snad na podzim to vyjde.

  Mám k dispozici dostatek brožur k tomuto tématu Retail stezky, které zpracovala právě Veronika Nováková a Moravská galerie, kdo by ji chtěl, dejte vědět, přinesu třeba na zkoušku.

  Omlouvám se, taky jsem se těšila.
  Krásné Velikonoce!
  LK

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Jak dělat marketing.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti marketingu. Předmět zdůrazňuje úlohu zákazníka při tvorbě nabídky firemních produktů, tj. výrobků a služeb. Je veden maximální snahou zapojit aktivně studenty do výuky pomocí diskusí v přednáškách a na cvičeních.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHULLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-802-1438-385.
 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5. (CS)
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001. (CS)
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006. (CS)
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003. (CS)
 • Dva studijní materiály v PDF, které jsou k dispozici ke stažení na této kartě předmětu.

Literatura referenční

 • KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHULLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-802-1438-385.
 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
 • Burnett, K.: klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, Computer Press, 2005.
 • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum. Praha, Grada 2003.
 • Foster, T.R.V.: Jak získat a udržet zákazníky. Computer Press 2002.
 • Kaňovská, L., Tomášková, E.: DOPROVODNÉ SLUŽBY-KONKURENČNÍ VÝHODA. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 202 s., ISBN 978-80-7204-619-5.
 • Kotler, P.: Marketing od A do Z. Praha, Management Press, 2003.
 • Kotler, P., a de bes, f.t.: Inovativní marketing, Praha, Grada, 2005.
 • Pelsmacker, P.D., kol.: Marketing komunikace. Praha, Grada, 2003.

Osnova přednášek

 1. Seznámení s předmětem. Úvod do marketingu. Spotřebitelské chování.
 2. Analýza marketingového prostředí.
 3. Segmentace.
 4. Marketingový mix - produkt I.
 5. Marketingový mix - produkt II.
 6. Přednáška odborníka z praxe
 7. Marketingový mix - Distribuce.
 8. Marketingový mix - Cena.
 9. Přednáška odborníka z praxe.
 10. Marketingový mix - Komunikační mix I.
 11. Marketingový mix - Komunikační mix II.
 12. Aktuální trendy v marketingu.
 13. Přednáška odborníka z praxe.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznámení s předmětem. Úvod do marketingu. Spotřebitelské chování.
 2. Analýza marketingového prostředí.
 3. Segmentace.
 4. Marketingový mix - produkt I.
 5. Marketingový mix - produkt II.
 6. Marketingový mix - Distribuce
 7. Marketingový mix - Cena
 8. Retail stezka.
 9. Marketingový mix - Komunikační mix I.
 10. Marketingový mix - Komunikační mix II.
 11. Testopísemka. Prezentace marketingově úspěšných firem.
 12. Prezentace studentů.
 13. Prezentace studentů. Zápočet.

Kontrolovaná výuka

V prvním cvičení se studenti rozdělí do 3-5 členných týmů, ve kterých budou zpracovávat týmový projekt (TP). Tento projekt bude skupinami prezentován na 11. a 12. cvičení. Tématem týmových projektů je zpracování marketingového plánu pro zavedení nového výrobku (služby) na trh. Další podmínkou pro získání zápočtu je prezentace aktuality zaměřené na marketing, absolvování testopísemky a aktivní účast na cvičení.

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení předepsaného minimálního počtu bodů podle systému bodového ohodnocení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky IO/P157 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popřednáškavýuky IO/P384 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx dr. Kaňovská

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru