Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zpracování řečových signálů (v angličtině)

ZREe Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Aplikace počítačového zpracování řeči, číslicové zpracování řečových signálů, tvorba a slyšení řeči, úvod do fonetiky, předzpracování a základní parametry, lineárně-prediktivní model, cepstrum, určování základního tónu hlasu, kódování - časová oblast a vokodéry, rozpoznávání - DTW a HMM, syntéza. Software a knihovny pro zpracování řeči.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

54 zkouška, 20 půlsemestrální test, 6 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Aktuální informace


* This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
* This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Pochopí základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Získají přehled o aplikacích (rozpoznávání, syntéza, kódování) a o praktických stránkách implementace řečových algoritmů. Budou schopni navrhnout jednoduchý systém pro zpracování řeči (detektor řečové aktivity, rozpoznávač několika izolovaných slov), včetně implementace do aplikačních programů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Popsat základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Podat přehled aplikací (rozpoznávání, syntéza, kódování) a informovat o praktických stránkách implementace řečových algoritmů.

Literatura studijní

 • Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995, ISBN 80-200-0203-0
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-35154-7

Osnova přednášek

 • Úvod, aplikace zpracování řeči, relevatní vědní obory, informační obsah.
 • Číslicové zpracování řečových signálů
 • Tvorba a slyšení řeči, základní pojmy z psychoakustiky, aplikace ve zpracování řeči.
 • Úvod do fonetiky, mezinárodní normy pro označování fonémů.
 • Předzpracování a základní parametry. 
 • Lineárně-prediktivní model, spektrum pomocí lineární predikce. Aplikace LP.
 • Cepstrální analýza, Mel-frekvenční cepstrum
 • Určování základního tónu hlasu
 • Kódování řeči.
 • Rozpoznávání řeči, dynamické programování DTW, skryté Markovovy modely HMM
 • Syntéza řeči
 • Software a knihovny pro zpracování řeči.

Osnova numerických cvičení

 • Paramatrizace, DTW, HMM.
 • Prezentace projektů.

Průběžná kontrola studia

 • půlsemestrální test
 • prezentace projektů
 • presentace výsledků na poč. cvičeních

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáška2019-05-16 M103 14:0016:50 INTE Semestralní zkouška
Čtpřednáškavýuky A112 16:0017:50 1EIT 2EIT INTE MGME xx
poč. lab4., 6., 8. výuky N105 10:0011:50 1EIT 2EIT INTE MGME

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru