Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)

PDSe Ak. rok 2018/2019 letní semestr 5 kreditů

Aktivní síťové prvky a jejich funkce. Směrování dat. Zabezpečení provozu, detekce útoků na sítě. Komunikace VoIP. Monitorování počítačových sítí. Internet věcí. Virtualizace.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 24 cvičení, 21 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Aktuální informace


This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students, too.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumět základů síťové komunikace a architektuře pokročilých síťových služeb. Seznámit se s principy bezpečnost a prostředky pro ochranu sítí proti bezpečnostním incidentům.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět principů počítačové komunikace a způsobům jejího zabezpečení. Analýza komunikace, detekce útoků. Monitorování a odstraňování chyb.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy počítačových sítí, adresování IP, základní síťové služby: WWW, DHCP, DNS. Znalost Internetu. Základní konfigurace OS Unix.

Literatura studijní

 • Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
 • Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.

Literatura referenční

 • Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
 • Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.
 • Van Megellen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk. The Future of Telephony, 2nd Edition. O'Reilly, 2007.

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí. Základní konfigurace síťových zařízení.
 2. Statické a dynamické směrování. Směrovací algoritmy. Protokoly RIP a OSPF.
 3. Komunikace IPv6, tunelování provozu.
 4. Analýza síťového provozu.
 5. Zabezpečená komunikace.
 6. Monitorování sítí. Protokoly NTP, syslog, SNMP a NetFlow.
 7. Filtrování dat, firewally.
 8. Úvod do IP telefonie.
 9. Pokročilá IP telefonie.
 10. Soukromí a anonymita na Internetu.
 11. Internet věcí.
 12. Bezpečnost počítačových sítí na úrovni L2.
 13. Virtualizace a cloudy.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování projektu.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útzkouška2019-05-07 O203 O205 08:0011:50Regular Exam
Útzkouška2019-05-14 C228 08:0010:50Retake Exam
Útpřednáškavýuky O203 08:0010:50 1EIT 2EIT INTE MGME xx
Útzkouška2019-06-04 C228 09:0012:50Retake Exam 2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru