Detail předmětu

Angličtina pro IT

AIT Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Angličtina pro IT je kurz odborné angličtiny pro středně pokročilé studenty, kteří studují informační a komunikační technologie a budou se tomuto oboru profesně věnovat. Cílem kurzu je vybavit studenty receptivními a produktivními dovednostmi v oblasti profesní angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na informační a komunikační technologie. Mezi upřednostňované přístupy a metody výuky profesní angličtiny v kurzu Angličtina pro IT patří komunikační metoda a přístup založený na úkolech s využitím multimediálních vyučovacích prostředků.

Garant předmětu

Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Ellederová Eva, Mgr. Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Aktuální informace


* Em., 2019-02-14:
> Tato angličtina je alternativní k BAN4 pro splnění skupiny "PVA".
> Předmět není určen pro studenty 1BIT, kteří zahájí studium v září 2019.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- se v ústní interakci dokáže plynule a spontánně účastnit rozhovorů a diskuzí o široké škále témat z oblasti informačních a komunikačních technologií;
- dokáže přispět svými názory, vysvětlit a obhájit je, a vyjednávat s kolegy za účelem dosažení konsensu;
- v samostatném ústním projevu dokáže efektivně popsat a poskytnout instrukce k specifickým procesům a metodám v rámci svého oboru, spontánně interpretovat data a přesně a stručně sdílet své stanovisko.  

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí delším promluvám a přednáškám, a dokáže sledovat argumenty a protiargumenty;
- umí identifikovat a odkazovat na specifické informace v promluvě druhé osoby.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- umí najít specifické informace v textu na známá, ale složitá témata z oboru informačních a komunikačních technologií;
- umí číst technickou dokumentaci, odborné knihy, články a recenze, a sledovat potenciální komplexní argumenty a protiargumenty.

Písemný projev:
Absolvent předmětu
- umí v písemné formě účinně předávat informace a obhajovat nebo vyvracet určitý názor;
- dokáže shrnout a/nebo parafrázovat odborné texty a psát srozumitelné, podrobné a strukturované texty v jak neutrálním informativním, tak rétorickém persvazivním stylu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Výstupní znalosti a dovednosti odpovídají referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Cíle předmětu

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni B2 (Rozhled) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) zaměřené na profesní angličtinu v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a konferencích a pro efektivní komunikaci s kolegy, obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci svého profesního zaměření.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je pro studenty, kteří získali ve vstuním jazykovém testu nejméně 51 bodů nebo úspěšně absolvovali kurz BAN4.
  • doporučená prerekvizita
    • Angličtina 4: středně pokročilí 2

Literatura studijní

  • Ellederová, E. (2018). English for Information Technology. Brno: VUT FEKT.

Literatura referenční

  • Ellederová, E. (2018). English for Information Technology. Brno: VUT FEKT.

Osnova numerických cvičení

1. Úvod do informačních technologií
2. Profese v informačních technologiích
3. Osobní počítač a druhy počítačů
4. Základní deska
5. Vstupní zařízení
6. Výstupní zařízení
7. Paměťová zařízení
8. Software
9. Základy Windows
10. Počítačové sítě a přístup k internetu
11. World Wide Web
12. Bezpečnost na internetu
13. Dějiny počítačů a internetu

Kontrolovaná výuka

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.


Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky T10/322 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Ellederová
Pocvičenívýuky T10/322 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Ellederová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru