Detail předmětu

Biometrické systémy

BIO Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Teoretické základy zpracování signálů, především obrazových, pro účely biometrie. Představení základních metod a využití jednotlivých biometrických vlastností. Rozpoznávání jedinců podle statických vlastností - pomocí otisku prstu, geometrie ruky a žil hřbetu ruky, obličeje a jeho termogramu, duhovky, sítnice, písma a podpisu. Rozpoznávání pomocí dynamických vlastností - pomocí pohybu rtů, psaní na klávesnici či dynamiky pohybu. Normy v biometrii. Možnosti nasazení biometrie.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 12 cvičení, 18 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Dvořák Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Heidari Mona (UITS FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kavetskyi Andrii (UITS FIT VUT)
Pernický Radim, Ing. (UITS FIT VUT)
Sakin Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Semerád Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Tinka Jan, Ing. (UITS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teorie zpracování signálů, funkčnost různých biometrických technologií a jejich význam v bezpečnosti IT, včetně systémů určených pro policejní účely. Znalost metod pro hodnocení biometrických systémů.

Cíle předmětu

Seznámit s aktuálními biometrickými technologiemi (otisk prstu, sítnice oka, duhovka oka, DNA atd.) a s jejich využitím v IT a v bezpečnostních systémech. Naučit metody pro hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů, včetně biometrických norem.

Proč je předmět vyučován

Studenti se v průběhu kurzu seznámí s biometrickými systémy. Tento moderní způsob zabezpečení se dostává do každodenního života. Ať už formou biometrickým pasů či přístupových systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Student by měl být seznámen se základy zpracování jedno a dvourozměrného signálu.
 • Vyžadováno platné školení z Vyhlášky č. 50.

Literatura studijní

 • Drahanský, M.: Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4 (k dostání v knihovně FIT)
 • Drahanský, M., Orság, F. a kol.: Biometrie, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6 (k dostání v knihovně FIT)
 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Chetty, G., Yang, J.: Advanced Biometric Technologies, InTech, 2011, p. 394, ISBN 978-953-307-487-0.
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7.
 • Yang, J.: Biometrics, InTech, 2011, p. 278, ISBN 978-953-307-618-8.
 • Yang, J., Nanni, L.: State of the Art in Biometrics, InTech, 2011, p. 326, ISBN 978-953-307-489-4.

Literatura referenční

 • Ashbourn, J.: Practical Biometrics - From Aspiration to Implementation, Springer Verlag, 2004, ISBN 1-85233-774-5
 • Bhanu, B., Tan, X.: Computational Algorithms for Fingerprint Recognition, Kluwer Academic Publishers, USA, 2004, ISBN 1-4020-7651-7
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer Verlag, 2004, ISBN 0-387-40089-3
 • Drahanský, M.: Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4
 • Drahanský, M., Orság, F., Doležel, M. a kol.: Biometrie, Brno, CZ, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6
 • Chirillo, J., Blaul, S.: Implementing Biometric Security, Wiley Publishing, 2003, ISBN 0-7645-2502-6
 • Maltoni, D., Maio, D., Jain, A.K., Prabhakar, S.: Handbook of Fingerprint Recognition, Springer, New York, 2003, ISBN 0-387-95431-7
 • Nanavati, S., Thieme, M., Nanavati, R.: Biometrics - Identity Verification in a Networked World, Wiley Publishing, 2002, ISBN 0-471-09945-7
 • Woodward, J.D., Orlans, N.M., Higgins, P.T.: Biometrics - Identity Assurance in the Information Age, McGraw-Hill Osborne Media, 2002, ISBN 007-222227-1

Osnova přednášek

 1. Úvod do biometrických systémů
 2. Teorie zpracování zvukových a obrazových informací
 3. Hodnocení spolehlivosti a kvality biometrických systémů
 4. Rozpoznávání podle otisků prstů
 5. Detekce živosti na prstech
 6. Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 7. Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 8. Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 9. Rozpoznávání podle písma a podpisu
 10. Dynamické biometrické vlastnosti
 11. DNA a její využití v biometrii
 12. Biometrické standardy
 13. Biometrické systémy budoucnosti

Osnova laboratorních cvičení

 1. Otisky prstů, daktyloskopie, práce se senzory, spoofing, detekce živosti
 2. Sítnice a duhovka oka, 3D model obličeje
 3. Podpis a jeho falšování, 2D a 3D geometrie ruky, rozpoznávání žilního řečiště, termogram obličeje a ruky

Osnova ostatní - projekty, práce

Přesné zadání bude specifikováno v průběhu semestru. Bude možné vybírat z následujících kategorií:

 • Rozpoznávání podle otisků prstů
 • Detekce živosti
 • Rozpoznávání podle geometrie ruky, žil ruky a nehtu
 • Rozpoznávání podle obličeje a termogramu obličeje
 • Rozpoznávání podle duhovky a sítnice
 • Rozpoznávání podle písma a podpisu
 • Dynamické biometrické vlastnosti
 • DNA a její využití v biometrii
 • Biometrické normy

Průběžná kontrola studia

 1. Půlsemestrální písemný test.
 2. Účast na cvičeních.
 3. Projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou účast na cvičeních, projekty, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín, po termínu odevzdání není možné obdržet dodatečně body za projekt a laboratorní cvičení. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných během semestru a zároveň nejméně 3 body za projekt.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útostatní2019-12-17 S206 13:0016:50Obhajoby projektů
Útzkouška2020-01-07 E112 16:0018:50 1MIT 2MIT řádná
Stzkouška2020-01-15 E105 09:0011:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Čtostatní2019-11-28 S206 09:0011:50Obhajoby projektů
přednáškavýuky G202 08:0010:50 1MIT 2MIT MBI - MBS
zkouška2020-02-07 E105 12:0014:50 1MIT 2MIT 2. oprava

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru