Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilý návrh a zabezpečení podnikových sítí

CCS Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Návrh komplexní topologie z hlediska bezpečnosti. Protokoly BGP, MPLS, MPLS VPN, VxVLAN. Řešení komplexních síťových problémů - multihoming, mobilita, renumbering. Nasazení protokolu IPv6 a jeho současných přechodových mechanismů. Optické sítě, konektory, oprava optických tras. Nástroje pro automatickou konfiguraci sítě, IPAM, principy DevOps a NetOps.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

20 půlsemestrální test, 54 cvičení, 26 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí koncepci návrhu, zabezpečení a následného provozu enterprise sítě. Mezi nabytými vědomostmi bude detailní znalost protokolů BGP, MPLS, VxVLAN, nastavování VPN tunelů a jejich koncentrátorů, aplikace QoS na provoz a jeho plánování, schopnost navrhovat a konfigurovat pokročilé technologie na aktivních síťových prvcích.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými technologiemi z oblasti počítačových sítí. Zaměření zejména na bezpečné nasazení technologií používaných v sítích velkých telekomunikačních operátorů. Studium problematiky směrování ve velkých sítích a přechod na protokol IPv6. Praktická aplikace na aktivních síťových prvcích a operačním systému GNU/Linux.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje student na roli správců velkých sítí u síťových operátorů ISP.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutným předpokladem pro absolvování kurzu je zkušenost se správou aktivních síťových zařízení. Vhodným předpokladem je absolvování předmětů CCNA R&S, POS, případně CCNP Route.

Literatura studijní

 • Přednáškový text v angličtině.

Literatura referenční

 • Omar Santos, John Stuppi. CCNA Security 210-260 Official Cert Guide. Cisco Press, 2015.
 • Anthony Bruno, Steve Jordan. CCDA 200-310 Official Cert Guide, 5th Edition. Cisco Press, 2016.
 • Ina Minei, Julian LucekMPLS-Enabled Applications: Emerging Developments and New Technologies. Wiley; 3 edition (Jan. 18 2011)
 • Ivan Pepelnjak, Jim Guichard, MPLS and VPN Architectures, 2000 by Cisco Press.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 26 bodů).
 • Praktická laboratoř (max. 20 bodů).
 • Závěrečné konfigurační praktikum a test teoretických dovedností (max. 54 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru