Detail předmětu

Evoluční a neurální hardware

EUD Ak. rok 2019/2020 letní semestr

Předmět představuje vybrané výpočetní modely a výpočetní systémy, které vznikají na průniku hardware a umělé inteligence jako reakce na neschopnost konvenčních počítačů efektivně řešit (jak z pohledu výkonnosti, tak i energetické náročnosti) některé důležité obtížné úlohy. Budou shrnuty relevantní teoretické modely, obvodové techniky a metody výpočetní inteligence inspirované v biologii. Zejména budou diskutovány tyto oblasti: evoluční návrh, vyvíjející se obvody, neurální hardware, DNA počítače a aproximativní počítání. Předmět je doplněn ukázkou typických aplikací.


Okruhy otázek k SDZ:
1. Výpočetní techniky inspirované v biologii (zdroje inspirace, adaptace, samoorganizace)

2. Specializovaný hardware a rekonfigurovatelná zařízení pro umělou inteligenci

3. Genetické programování

4. Problém škálovatelnosti evolučního návrhu obvodů a jeho řešení

5. Evoluční návrh analogových obvodů

6. Celulární automaty v 1D a 2D, Wolframovy třídy, sebereplikace
7. Aproximativní počítání (princip, metriky, metody aproximace obvodů)

8. Hluboké neuronové sítě
9. Obvodová realizace neuronových sítí
10. Adlemanův experiment, DNA počítače

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni využít evoluční algoritmy pro návrh elektronických obvodů, budou schopni modelovat, simulovat a realizovat biologií inspirované výpočetní systémy, zejména evoluční a neurální hardware.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Pochopení vztahu mezi počítači (počítáním) a vybranými přírodními procesy.

Cíle předmětu

Porozumět principům vybraných biologií inspirovaných výpočetních technik a jejich využití zejména při návrhu, hardwarové implementaci a provozu výpočetních systémů.

Literatura studijní

 • Floreano, D., Mattiussi, C.: Bioinspired Artificial Intelligence: Theories, Methods, and Technologies. The MIT Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-262-06271-8
 • Trefzer M., Tyrrell A.M.: Evolvable Hardware - From Practice to Application. Berlin: Springer Verlag, 2015, ISBN 978-3-662-44615-7
 • Reda S., Shafique M.: Approximate Circuits - Methodologies and CAD. Springer Nature, 2019, ISBN 978-3-319-99322-5
 • Sekanina L., Vašíček Z., Růžička R., Bidlo M., Jaroš J., Švenda P.: Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Academia Praha 2009, ISBN 978-80-200-1729-1 

Literatura referenční

 • Floreano, D., Mattiussi, C.: Bioinspired Artificial Intelligence: Theories, Methods, and Technologies. The MIT Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-262-06271-8
 • Trefzer M., Tyrrell A.M.: Evolvable Hardware - From Practice to Application. Berlin: Springer Verlag, 2015, ISBN 978-3-662-44615-7
 • Reda S., Shafique M.: Approximate Circuits - Methodologies and CAD. Springer Nature, 2019, ISBN 978-3-319-99322-5
 • Sekanina L., Vašíček Z., Růžička R., Bidlo M., Jaroš J., Švenda P.: Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Academia Praha 2009, ISBN 978-80-200-1729-1 

Osnova přednášek

 1. Úvod a motivace
 2. Výpočetní modely inspirované v biologii (zdroje inspirace, principy adaptace a samoorganizace)
 3. Aproximativní počítání a energetická účinnost
 4. Hardware a rekonfigurovatelná zařízení pro umělou inteligenci
 5. Evoluční návrh
 6. Kartézské genetické programování
 7. Evoluční návrh číslicových a analogových obvodů
 8. Problém škálovatelnosti evolučního návrhu obvodů a jeho řešení
 9. Výpočetní development, celulární automaty, L-systémy
 10. Hluboké neuronové sítě a jejich hardwarová implementace
 11. Aproximace v obvodových implementacích neuronových sítí
 12. DNA výpočty
 13. Moderní HW/SW platformy a aplikace

Osnova ostatní - projekty, práce

Studenti vypracují projekt související s tematikou předmětu. 

Kontrolovaná výuka

Vypracování a prezentace projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru