Detail předmětu

Filozofie a kultura

FIK Ak. rok 2019/2020 letní semestr 3 kredity

Předmět přináší posluchačům vhled do základních forem náboženského a filosofického pohledu na svět. Umožňuje pochopit dynamickou skutečnost evropské kultury, a to i ve srovnání s jinými kulturními oblastmi, zejména s kulturami východními. Předmět může být pomocí při hledání vlastního obrazu světa, vlastního světového názoru.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Přednášející

Aktuální informace


Em., 2019-04-08:
* "Židle" budou uvolňovány postupně, a tak se, prosím, nedožadujte okamžitého navýšení počtu "židlí".
* Pokud má předmět vyčerpánu kapacitu, pak neobtěžujte garanta s dotazy o navyšování "židlí", protože vám nepomůže. Informace k průběhu e-registrací budou průběžně doplňovány ...

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti povedou k rozšíření všeobecného vzdělání, napomohou kultivaci myšlení, výchově k toleranci a budou pomocí při vytváření vlastního vědomého a harmonického obrazu světa.

Cíle předmětu

Seznámit studenty kromě hlavních kulturních a filosofických proudů minulosti a současnosti i s některými slepými a bludnými rameny charakterizujícími proces hledání a vývoje.

Proč je předmět vyučován

Studenti vysoké školy se nalézají v té fázi života, ve které si člověk formuje svůj obraz světa, svůj světový názor. Pomoci mu v tom může tento předmět, který je nabídkovým katalogem základních fungujících způsobů pochopení našeho lidského bytí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizitní znalosti nejsou vyžadovány.

Literatura studijní

 • Anzenbacher, A.: Dějiny filosofie. Praha, 1990

Literatura referenční

 • Průvodce dějinami evropského myšlení, Praha, 1985
 • Filosofická čítanka, Praha, 1971
 • Slovník světového malířství, Praha, 1991

Osnova přednášek

 • Problém vytváření vlastního osobního "obrazu světa"
 • Specifika humanitních věd ve srovnání s přírodními a technickými
 • Vztah náboženství a racionality v počátcích lidských dějin
 • Vznik a povaha základních světových náboženství
 • Původ a povaha filosofického pohledu na svět
 • Přehled řecké filosofie v jejích jednotlivých stadiích
 • Vznik a počátky evropské kultury, vzniklé syntézou základních prvků
 • Středověká kultura
 • Renesance a reformace v náboženství, filosofii a umění
 • Geneze vztahů mezi teologickými a racionalistickými přístupy
 • Klasická německá filosofie a její vyústění
 • Filosofické a náboženské směry 20. století a současnosti
 • Postmoderní situace

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500 - 1.000 slov (odhadem asi 2 strany textu).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky G202 13:0014:50 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru