Detail předmětu

Dějiny a filozofie techniky

FIT Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Předmět sleduje vývoj technické tvorby a technických inovací a vynálezů od samých počátků přibližně po začátek 20. století. Stav a podoba techniky dané epochy je v přednáškách kladena do souvislostí s panujícími náboženskými či filosofickými učeními dané doby a stejně tak je mapována i souvztažnost techniky s ostatními oblastmi kultury.

Aktuální informace


Em., 2019-04-08:
* "Židle" budou uvolňovány postupně, a tak se, prosím, nedožadujte okamžitého navýšení počtu "židlí".
* Pokud má předmět vyčerpánu kapacitu, pak neobtěžujte garanta s dotazy o navyšování "židlí", protože vám nepomůže. Informace k průběhu e-registrací budou průběžně doplňovány ...

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti mají obohatit myšlení studentů o vědomí úžasného dramatu, které je skryto za zdánlivě chladnou a neosobní technikou. Mají sloužit i k napojení odborných vědomostí na ostatní obory kultury.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vzbudit v posluchači vědomí tisíciletých slavných dějin techniky, vědomí jejich souvislostí s celkem lidské kultury a z toho vyplývající etickou zodpovědností každého člověka, jemuž se má stát technika životním posláním.

Proč je předmět vyučován

Jakémukoliv oboru lidské činnosti člověk vpravdě rozumí teprve tehdy, když zná jeho dějiny. Znalost dějin a vývoje techniky představují tedy i součást technické kvalifikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Lilley: Stroje a lidé v dějinách. Praha, 1973
 • Jílek: Zrození velkých vynálezů. Praha, 1988
 • Marshall: Po stopách lidského pokroku. Praha, 1932

Literatura referenční

 • Bernal: Věda v dějinách. Praha, 1960
 • Numford: Technika a civilizace. Praha, 1947
 • Nový: Dějiny techniky v Československu do 18. století. Praha, 1974

Osnova přednášek

 • První počátky technické tvorby
 • Technické artefakty a monumenty dávnověku
 • Věda a technika v antickém Řecku
 • Technika v období hellenismu a Římské říše
 • Středověký supranaturalismus a technika
 • Renesanční věda a renesanční inženýři
 • Nový obraz světa - prodrom průmyslové revoluce
 • Průmyslová revoluce, parní stroj
 • Spalovací motor, turbina a další
 • Kouzlo statické elektřiny
 • V proudu elektrického proudu
 • Dynamoelektrický princip a jeho aplikace
 • Spojovací, komunikační a výpočetní technika od Adama
 • Dějiny techniky a industrializace v českých zemích a na Moravě
 • Vynalézání a vynálezectví
 • Technika a lidské hodnoty

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500 - 1.000 slov (odhadem asi 2 strany textu).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky G202 13:0014:50 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru