Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)

GJAe Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt(Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, tvorba aplikací, knihovny javax.swing, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, webové aplikace, Java Server Pages, Google Web Toolkit, Android, Vaadin.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)

Stránky předmětu

Aktuální informace


* This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
* This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti programovacího jazyka Java (syntaxe, primitivní typy, třídy, rozhraní, dědičnost, balíčky, modifikátory, typové proměnné, obalující třídy, kontejnery, I/O, výjimky, vlákna, spouštění podprocesů).

Literatura studijní

 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001

Literatura referenční

 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
 • Jendrock, E., Cervera-Navarro, R., Evans, I., Haase, K., & Markito, W.: The Java EE 7 Tutorial (Vol. 1), Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321994929, 2014
 • Gupta, A.: Java EE 7 Essentials: Enterprise Developer Handbook, O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-1449370176, 2013
 • Juneau, J.: Java EE 7 recipes: a problem-solution approach, Apress, ISBN 978-1430244257, 2013
 • Juneau, J.: JavaServer Faces: Introduction by Example, Apress, ISBN 978-1484208397, 2013
 • Çalşkan, M., & Varaksin, O.: PrimeFaces cookbook, Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1784393427, 2015
 • Gutierrez, F.: Introducing Spring framework: a primer, Apress, ISBN 978-1430265320, 2014
 • Walls, C. Spring in Action: Covers Spring 4, Manning Publications, ISBN 978-1617291203, 2014

Osnova přednášek

 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven a JAX.
 3. RMI a JMS.
 4. EJB a JavaServerFaces.
 5. PrimeFaces.
 6. Spring.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java Persistence API, Hibernate.
 9. Google Web Toolkit.
 10. Vaadin
 11. Základy operačního systému Android.
 12. Distribuované systémy.
 13. Obhajoba projektů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Řešení individuálních projektů v průběhu celého kursu.

Průběžná kontrola studia

 Půlsemestrální test, individuální projekty.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je nutné získat min. 10 bodů z projektu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
přednáškavýuky M103 11:0012:50 1EIT 2EIT INTE xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MGMe, libovolný ročník, volitelný
Nahoru