Detail předmětu

České umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní

ICUZ FAVU VUT 1CU20st-Z Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Kurz seznámí studenty a studentky s rozmanitými tématy z umění, designu a vizuální kultury první poloviny 20. století. Důraz bude kladen na programy a manifesty, sdružování umělců, institucionální utváření umělecké scény (akademie, galerie, stát, kritika) či výrobní vztahy a sociální vazby. Přednáškový cyklus představuje jak progresivní a revoluční akce a avantgardy, tak survivaly a revivaly anachronických forem moderního umění. Dějiny moderního umění první poloviny 20. století představují jednotlivé přednášky v kontextu politických, sociálních a ekonomických podmínek pro uměleckou tvorbu.

Garant předmětu

Zikmund-Lender Ladislav, PhDr. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Zikmund-Lender Ladislav, PhDr. (FAVU VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny českého modernismu let 1900-1945.

Cíle předmětu

Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce českého umění z let 1900-1945, představit současné myšlení o moderním umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.

Proč je předmět vyučován

Předmět je vyučován pro získání popsaných dovedností, znalostí a kompetencí studentů a splnění cílů, tj. představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce českého umění z let 1900-1945.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost obecné historie českých zemí a jejich kultury.

Literatura studijní

 • Lahoda, V. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha 1998 (2 díly) (CS)
 • Ševčík J.; Morganová P.; Dušková D. (eds.), České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001 (CS)
 • Švácha, R.; Platovská, M. (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958. Praha 2005 (1 díl) (CS)
 • Larvová, H. (ed.), Sursum 1910-1912, Praha 1996 (CS)
 • Lamač, M., Osma a Skupina výtvarných umělců, Praha 1988 (CS)
 • Rousová, H., Český neoklasicismus 20. let I. a II. díl, Praha 1985, 1989 (CS)
 • Lahoda, V., Emil Filla, Praha 2007 (CS)
 • Švestka, J. (ed.), Český kubismus 1909-1925, Stuttgart 1991 (CS)
 • Rakušanová, M., Bytosti odnikud, Academia 2008 (CS)
 • Hubatová-Vacková, L.; Pachmanová, M.; Pečinková, P. (eds.), Věci a slova: umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970. Praha 2014. (CS)
 • Rousová, H., Abstrakce: Čechy mezi centry modernity 1918-1950: nejen o vztazích volného a užitého umění. Řevnice a Praha 2015 (CS)
 • Rousová, H. (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice a Praha 2011 (CS)
 • Rousová, H. Mezery v historii 1890-1938: polemický duch střední Evropy: Němci, Židé, Češi. Praha 1994 (CS)
 • Sawicki, N. Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910. Praha 2014 (CS)
 • Klimešová, M., Věci umění, věci doby - Skupina 42, Praha 2011 (CS)

Osnova přednášek

 1. Instituce, organizace: Mánes, Umprumka, Akademie a Moderní galerie
 2. Osma a expresionismus 1907-1908
 3. Skupina a kubismus 1910-1914, SURSUM
 4. Architektura a design I.: Kotěrova škola a Spolek posluchačů architektury; Artěl a Pražské umělecké dílny
 5. Sochařství: Jan Štursa, Otto Gutfreund, Jaroslav Horejc
 6. Národní styl a výstava dekorativních umění v Paříži, akademismus ve službách politiky 
 7. Tvrdošíjní, Devětsil, Štyrský, Toyen a český surrealismus
 8. Architektura a design II.: Klub architektů a rok 1925, interiér a sériová výroba, 
 9. Civilisovaná žena: Umělkyně a designérky
 10. Moderní fotografie: Drtikol, Sudek, Rössler, Funke, Wiškowský, Koblic
 11. Mezery v historii: Umění českých Němců
 12. Svět, v němž žijeme: Skupina 42

Průběžná kontrola studia

Minimum písemné části zkoušky je splnění testu na 51 %.

Kontrolovaná výuka

Přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.

Znalostní test z rozsahu probírané látky.

Povinná účast (tolerovány 3 neomluvené absence).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky U2/327 10:0011:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Zikmund-Lender

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru