Detail předmětu

Databázové systémy (v angličtině)

IDSe Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, úvod do fyzického návrhu databáze, optimalizace výkonnosti, zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Trendy v rozvoji databázových technologií. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 14 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Aktuální informace


* This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
* This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace. Umí vytvářet databázové aplikace pro relační databáze, zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL a má zkušenosti s některým integrovaným vývojovým prostředím pro vývoj databázových aplikací. Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti. Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení. Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.

Literatura studijní

 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Science, Veletiny, 1994, 226 s.
 • Pokorný, J.: Databázová abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.

Literatura referenční

 • Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fourth Edition. McGraw-Hill. 2002, 1064 p.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí Oracle.

Osnova přednášek

  1. Úvod, základní pojmy databázových systémů.
  2. Konceptuální modelování.
  3. Relační model dat.
  4. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
  5. Jazyk SQL - definice dat.
  6. Jazyk SQL - základy příkazu SELECT.
  7. Jazyk SQL - příkaz SELECT - rozšíření. 
  8. Jazyk SQL - další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog. 
  9. Jazyk SQL - pohledy, práce s chybějící hodnotou. Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE). 
  10. Architektura klient/server. Databázové triggery a uložené procedury. Zajištění integrity dat. Zajištění bezpečnosti dat. 
  11. Úvod do fyzického návrhu databáze. Podstata a použití indexování a hašování. Optimalizace zpracování dotazu.
  12. Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce.
  13. Úvod do zotavení a řízení souběžného přístupu. 

Osnova numerických cvičení

  1. Demonstrační cvičeni tvorby databázové aplikace v používaném vývojovém a databázovém prostředí (v současnosti Oracle).
  2. Vytvoření databáze Oracle.
  3. Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer.
  4. Tvorba tiskových sestav v prostředí Oracle Developer.
  5. Uložené procedury a databázové triggery v prostředí Oracle, volání uložených procedur z klientské části aplikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

  1. Prezentace konceptuálního modelu (ERD nebo diagram tříd) a modelu případů použití pro zadanou aplikaci.
  2. SQL skrip pro vytvoření a naplnění tabulek databáze.
  3. SQL skript s dotazy nad tabulkami databáze.
  4. Skript pro vytvoření pokročilých databázových objektů a dokumentace projektu.

Průběžná kontrola studia

 • Datový model a model případů použití - 5 bodů
 • Vytvoření databáze v SQL - 9 bodů
 • Dotazování v SQL - 10 bodů
 • Pokročilé dotazy a dokumentace - 10 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů
 • Podmínka zápočtu: prezentace a obhajoba výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.

Kontrolovaná výuka

Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno prezentací a obhajobou  výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky C228 13:0015:50 INTE xx
Útpoč. labvýuky N205 16:0016:50 INTE xx demo/labs
Nahoru