Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Dějiny designu 2 - zimní

ID2Z FAVU VUT DEDE2-Z Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 3 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.

Garant předmětu

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU VUT)

Aktuální informace

Předmět se otevírá 1x za 2 roky - nejbližší otevření 2020/2021.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémů a osobností.

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.

Literatura studijní

 • Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín designu I a II  (CS)
 • Knobloch, I. - Vondráček, R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)
 • Sparke, P.: Století designu (CS)

Osnova přednášek

 1. Grafický design a politická a vojenská propaganda (období 2. světové války).
 2. Design 2. poloviny 40. a 50. let.
 3. Skandinávsky design.
 4. Hochschule fur Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun.
 5. Polský plakát.
 6. Grafický design 50. let v USA - rozvoj koncepce Corporate Identity.
 7. Zdenik Kováo a "Kováoova škola".
 8. "Švýcarská škola" v grafickém designu.
 9. Italská "elegantní moderna" v průmyslovém designu. (1)
 10. Italská "elegantní moderna" v průmyslovém designu. (2)
 11. Poválečný japonský grafický design.
 12. Italská "nová vlna".

Kontrolovaná výuka

Požadavky pro splnění zkoušky: písemný test z probrané látky, úspěšnost 80% a více.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru