Detail předmětu

Fyzika v elektrotechnice (v angličtině)

IFEa FEKT VUT HFYZ Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Obsahem předmětu jsou fyzikální základy elektrotechniky, jak slaboproudé, tak i silnoproudé. Studentům je podán přehled základů mechaniky hmotné částice a tuhého tělesa, teorie elektromagnetického pole, kmitů a vlnění a optiky. Závěrečná přednáška je věnována úvodu do kvantové mechaniky tak, aby studenti měli o tomto tématu povědomí a aby věděli o existenci a základech popisu kvantových jevů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 10 půlsemestrální test, 20 laboratoře, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (UFYZ FEKT VUT)

Přednášející

Cvičící

Dallaev Rashid S., Mgr. (FEKT VUT)
Liedermann Karel, Doc. Ing., CSc. (UFYZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti rozumí základním fyzikálním pojmům, zákonům a procesům. Jsou schopni řešit jednoduché problémy týkající se těchto zákonů a procesů.

Cíle předmětu

Hlavní cíle jsou: Poskytnout studentům jasný a logický výklad základních fyzikálních pojmů a zákonů, zejména z hlediska fyzikálních základů elektrotechniky, a posílení porozumění těchto pojmů a zákonů pomocí širokého spektra zajímavých aplikací.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilé znalosti angličtiny.

Literatura referenční

  • HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fundamentals of Physics, Sixth Edition. Wiley International Edition, John Wiley & Sons, 2001 (CZ)
  • HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika. VUT v Brně - VUTIUM a PROMETHEUS. 2007

Osnova přednášek

Obsah a metody fyziky, fyzikální veličiny. Mezinárodní soustava jednotek SI. Základní fyzikální představy: Látka a pole. Matematické nástroje: Vektorová algebra. Základy diferenciálního a integrálního počtu. Mechanika hmotné částice Newtonovy zákony, hybnost, práce, kinetická a potenciální energie. Základy mechaniky tuhého tělesa. Elektrický náboj a elektrické pole, Gaussova věta elektrostatiky. Elektrický potenciál, kapacita, elektrický proud a odpor. Ohmův zákon. Magnetické pole a jeho původ v pohybujících se elektrických nábojích. Působení magnetického pole na vodiče protékané elektrickým proudem. Elektromagnetická indukce a Maxwellovy rovnice. Kmity. Harmonický kmitavý pohyb. Matematické a fyzické kyvadlo. Tlumený oscilátor. Rezonance. Vlny. Klasifikace. Postupné mechanické vlnění. Energie a výkon vlnění. Zvukové vlny. Dopplerův jev. Elektromagnetické vlny. Optika. Odraz a lom elektromagnetických vln. Polarizace. Interference a difrakce. Základy moderní fyziky a její aplikace.

Průběžná kontrola studia

Krátký písemný test, hodnocení protokolů v laboratorních cvičeních a písemná závěrečná zkouška.

Kontrolovaná výuka

Metody vyučování zahrnují přednášky, semináře (numerická cvičení) a laboratorní cvičení. Předmět využívá podpory e-learningovým systémem, který však v tomto případě slouží pouze jako úložiště dat. Studentům je zadávána jedna domácí práce, což je neřešený příklady z učebnice HRW (viz literatura). Hodnocení má následující složky: 10 bodů - domácí úloha, 20 bodů - laboratorní cvičení, 10 bodů - krátký test, 60 bodů - zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky T8/020 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Liedermann
Útlaboratořsudý T8/317 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Dallaev, Liedermann
Útlaboratořlichý T8/317 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Dallaev, Liedermann
Útlaboratořsudý T8/317 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx opakující
Útlaboratořlichý T8/317 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Dallaev, Liedermann
Stcvičenísudý T12/SD1.49 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Liedermann
Stcvičenílichý T12/SD1.49 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Liedermann

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru