Detail předmětu

Formální jazyky a překladače (v angličtině)

IFJe Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Kurs diskutuje formální jazyky a jejich modely. Na bázi těchto modelu objasňuje konstrukci překladačů. Výklad je organizován následovně: (I) Základní pojmy: formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady. (II) Regulární jazyky a lexikální analýza: regulární jazyky a výrazy, konečné automaty, lexikální analyzátory; tabulka symbolu. (III) Bezkontextové jazyky a syntaktická analýza: bezkontextové jazyky a gramatiky, zásobníkové automaty, syntaktická analýza; deterministická syntaktická analýza, LL gramatiky, deterministická analýza shora dolů (rekurzivní sestup); princip deterministické analýzy zdola nahoru. (IV) Sémantická analýza a generováni kódu: sémantická analýza, generováni vnitřní formy programu, optimalizace, generováni cílového kódu.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 20 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kövári Adam, Mgr. (UIFS FIT VUT)
Regéciová Dominika, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Kövári Adam, Mgr. (UIFS FIT VUT)
Regéciová Dominika, Ing. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Aktuální informace


* This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
* This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní obeznámenost s formálními jazyky a jejich modely. Schopnost sestrojit překladač.

Cíle předmětu

Seznámit se s formálními jazyky a jejich modely. Objasnit principy konstrukce překladačů na základě těchto modelů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Diskrétní matematika.

Literatura studijní

 • Kopie přednášek (elektronické i papírové).
 • Meduna, A.: Automata and Languages. London, Springer, 2000.

Literatura referenční

 • Parsons, T. W.: Introduction to Compiler Construction. Freeman, New York, 1992.

Osnova přednášek

 • Základy formálních jazyků: abeceda, řetězce, jazyky.
 • Úvod do překladačů: struktura překladače.
 • Regulární jazyky a jejich modely: regulární výrazy, konečné automaty.
 • Varianty konečných automatů.
 • Lexikální analýza: lexikální analyzátor, tabulka symbolů.
 • Bezkontextové jazyky a jejich modely: bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty.
 • Zásobníkové automaty a obecný překlad.
 • Deterministická syntaktická analýza shora dolů: rekurzívní sestup.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: jednoduchá precedenční analýza.
 • Chomského hierarchie a korespondující modely. Závěrečné poznámky a shrnutí.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním min. 20 bodů v průběhu semestru, z nichž nejméně 5 bodů je za projekt.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky G202 08:0009:50 INTE xx
Útostatní2020-01-07 C228 09:0011:50 INTE 2nd term
Útcvičenívýuky G202 10:0010:50 INTE xx
Stzkouška2019-12-18 C228 13:0015:50 INTE 1st term
Stzkouška2020-01-22 C228 13:0015:50 INTE 3rd term
Nahoru