Detail předmětu

Fyzikální seminář

IFS Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 2 kredity

Přehled látky z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Základní pojmy z mechaniky, elektrické pole, kapacita, kondenzátory, elektrický proud, rezistory, magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavý proud.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Sadovský Petr, Ing., Ph.D. (UFYZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Doplnění středoškolské látky.

Cíle předmětu

Doplnění středoškolské látky z fyziky se zaměřením na elektřinu a magnetizmus. Předmět je vhodný pro studenty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.

Proč je předmět vyučován

Pro inženýra je nezbytné, aby uměl řešit složité komplexní technické problémy z různých oblastí technologií. Nezbytným předpokladem je kreativní analytické myšlení.

Fyzika přináší inženýrům nejen poznatky o fungování přírodních zákonů, ale také je učí, jak složité problémy analyzovat, popisovat a řešit.

Pokud inženýr získá tyto schopnosti, bude úspěšný po celou dobu svého profesního působení.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Středoškolská matematika a fyzika.

Literatura studijní

 • Středoškolské učebnice fyziky.
 • Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl: Fyzika. VUTIUM - 2013. ISBN: 978-80-214-4123-1.

Literatura referenční

 • Středoškolské učebnice fyziky.

Osnova numerických cvičení

Je proveden stručný výklad středoškolské fyziky a návazně jsou předvedeny a komentovány demonstrační příklady z položek
 • základní pojmy mechaniky,
 • elektrické pole,
 • kapacita, kondenzátory,
 • elektrický proud, rezistory,
 • magnetické pole,
 • elektromagnetická indukce,
 • střídavý proud.

Kontrolovaná výuka

Účast na demonstračních cvičeních je povinná. Kontrola se provádí prostřednictvím prezenční listiny.

Podmínky zápočtu

Zápočet bude udělen, pokud student nemá více než dvě neúčasti na demonstračním cvičení (i nezdůvodněné). Vyšší počet neúčastí musí být řádně omluven (lékařské potvrzení, apod.), náhradou těchto omluvených neúčastí je vypracování zadaných příkladů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky A113 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Útcvičenívýuky D0207 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Útcvičenívýuky D0207 10:0011:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru