Detail předmětu

Fyzikální seminář

IFS Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 2 kredity

Předmět je zaměřen na základní pojmy a metody fyziky. Učí studenty popisovat reálné děje v neživé přírodě a rozumět jim. Opakuje a rozšiřuje látku z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Základní pojmy z mechaniky, elektrické pole, kapacita, kondenzátory, elektrický proud, rezistory, magnetické pole.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Sadovský Petr, Ing., Ph.D. (UFYZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (UFYZ FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Doplnění středoškolské látky,
zlepšení analytického myšlení,
získání schopností analyzovat jednoduché i složité fyzikální a technické problémy,
porozumění fyzikálním zákonům a dějům,
porozumění, proč věci v přírodě fungují tak, jak fungují.

Cíle předmětu

Předmět sleduje několik základních cílů.

Prvním cílem je opakování znalostí středoškolské látky z fyziky se zaměřením na základní pojmy a metody používané ve fyzice, mechaniku, elektřinu a magnetismus.

Druhým cílem předmětu je rozvoj inženýrského myšlení, zvýšení schopností analyzovat jednoduché i složité fyzikální a technické problémy a jejich řešení.

Třetím cílem předmětu je pochopit základní fyzikální zákony a souvislosti. Proč věci fungují, jak fungují. Cílem je nejen popis fyzikální reality, ale hlavně porozumění fyzikálním principům.

Předmět je vhodný pro všechny studenty, zejména však pro ty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.

Proč je předmět vyučován

Pro inženýra je nezbytné, aby uměl řešit složité komplexní technické problémy z různých oblastí technologií. Nezbytným předpokladem je kreativní a analytické myšlení na jehož rozvoj je předmět zaměřen.

Fyzika přináší inženýrům nejen poznatky o fungování přírodních zákonů, ale také je učí, jak složité problémy analyzovat, popisovat a řešit.

Pokud inženýr získá tyto schopnosti, bude úspěšný po celou dobu svého profesního působení.

Předmět je vhodný pro všechna IT zaměření. Zejména však pro specializace na hardware, IoT, kyberfyzikální systémy, robotiku, vestavěné systémy, průmyslové IT systémy, počítačovou grafiku a multimédia, virtuální a rozšířenou realitu, počítačové vidění, herní průmysl, zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazyka, bioinformatiku, inteligentní systémy, inteligentní zařízení, matematické metody v IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Středoškolská matematika a fyzika.

Literatura studijní

 • Středoškolské učebnice fyziky.
 • Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl: Fyzika. VUTIUM - 2013. ISBN: 978-80-214-4123-1.

Literatura referenční

Středoškolské učebnice fyziky.

Osnova numerických cvičení

Rámcový obsah kurzu:

 1. Základní pojmy
 2. Vektory a jejich použití
 3. Kinematika, přímočaré pohyby, volný pád
 4. Pohyb po kružnici
 5. Křivočaré pohyby
 6. Dynamika, Newtonovi zákony
 7. Práce, potenciální energie, kinetická energie
 8. Elektrické pole, Coulombův zákon,
 9. Gaussova věta elektrostatiky
 10. Elektrický potenciál, elektrický proud
 11. Elektrická energie, kapacita, kondenzátory, rezistory
 12. Magnetické pole
 13. Závěrečné shrnutí


Kontrolovaná výuka

Účast na demonstračních cvičeních je povinná. Kontrola se provádí prostřednictvím prezenční listiny.

Podmínky zápočtu

Zápočet bude udělen, pokud student nemá více než dvě neúčasti na demonstračním cvičení (i nezdůvodněné). Vyšší počet neúčastí musí být řádně omluven (lékařské potvrzení, apod.), náhradou těchto omluvených neúčastí je vypracování zadaných příkladů. V posledním týdnu semestru proběhne malý kontrolní test znalostí a dovedností, kterého je nutné se zúčastnit, nebo domluvit náhradu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pocvičenívýuky A113 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Útcvičenívýuky D0207 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Útcvičenívýuky D0207 10:0011:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru