Detail předmětu

Informační systémy

IIS Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 4 kredity

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů OLAP a OLTP. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Internetové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript a PHP). Technologie jazyka XML.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 19 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Hynek Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Hynek Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pastushenko Olena, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rudnitckaia Julia, Mgr. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi v prostředí internetu.

Cíle předmětu

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na relační databázové technologii. Osvojit si znalosti vytváření komunikační části informačního systému internetovou technologií.

Proč je předmět vyučován

Efektivní přístup k informacím je klíčový nejen v oblasti řízení podniků, ale prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Předmět podává komplexní přehled jak o metodách analýzy a návrhu informačních systémů, tak i aktuálních technologiích používaných pro jejich implementaci.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

teorie relačních databází, počítačové sítě a protokoly

Literatura studijní

 • BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X.
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8.
 • Kompletní sada opor v elektronické podobě s textovým vyhledáváním.

Literatura referenční

 • BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 2006. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.
 • LAUDON, Jane P., LAUDON, Kenneth C. Management Information Systems : Managing the Digital Firm. 10th edition. [s.l.] : Pearson Education, 2008. 736 s. ISBN 0132415798.
 • Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8

Osnova přednášek

 1. Informace a informační systém, základní pojmy, model a jeho zobrazení, klasifikace.   
 2. Konzistence, základní datové struktury, struktura, kolekce, objekt
 3. Serializace -  základní formáty.
 4. Serializace -  značkovací jazyky SGML/XML (DTD).
 5. Serializace -  XML, DOM 
 6. Vizualizace - HTML, XPath, XSLT.
 7. Vizualizace - rozšířená, práce s DOMem,  JavaScript,  klientský Java Script. 
 8. Server -  PHP, aplikace PHP serveru pro informační systémy, vazba na databázi.
 9. Architektury informačních systémů, distribuované informační systémy.
 10. OLTP - procesy a jejich modely, transakce. 
 11. Metodika návrhu OLTP informačního systému s tříúrovňovou architekturou, příklad.
 12. OLAP informační systémy, datové sklady.
 13. Jiné informační systémy.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Podmínky zápočtu

Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2020-01-13 D0206 D0207 D105 E104 E112 11:0012:50 3BIT řádná
Útostatní2019-12-03 C236 08:0010:50Prezentace projektů
Útostatní2019-12-03 C236 13:0014:50Prezentace projektů
Čtzkouška2020-01-23 D0206 D105 09:0010:50 3BIT 1. oprava
Čtpřednáškavýuky D0206 D105 15:0016:50 3BIT
zkouška2020-01-31 E112 08:0009:50 3BIT 2. oprava

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 3. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru