Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilá témata administrace operačního systému Linux

ILI Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 4 kredity

Studenti v tomto kurzu získají praktické zkušenosti s moderními Linuxovými systémy. Kurz začíná u volby vhodné distribuce na základě požadavků plánovaného scénáře jejího použití. Studenti si mohou svobodně zvolit distribuci a na té pak pracovat po celý zbytek kurzu. Zvolené distribuce jsou studenty instalovány do virtuálního prostředí, kde je možné je použít bez problémů potenciálně se objevujících na normální síti. Studenti získají hlubší znalosti ve dvou hlavních oblastech, kterými jsou datová úložiště a serverové služby, a seznámí se také s řadou subsystémů přímo souvisejících s těmito hlavními oblastmi. Téma datových úložišť pokrývá souborové systémy, správu logických svazků a šifrování. Kurz rovněž zahrnuje serverové technologie datových úložišť, jako jsou software RAID nebo iSCSI. Téma serverových služeb se zaměřuje na vysoce dostupné clustery (high availability clusters) a jejich vliv na poskytované služby. Kurz pokrývá také základy práce se zabezpečením systému pomocí SELinux a správy sítí v Linuxu.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Beneš Eduard, Ing. (RedHatCZ)
Zelinka Aleš (RedHatCZ)

Cvičící

Beneš Eduard, Ing. (RedHatCZ)
Hack Robin (RedHatCZ)
Šrot Karel, Mgr., Ph.D. (RedHatCZ)
Zelinka Aleš (RedHatCZ)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti týkající se důležitých technologií, které jsou součástí moderních Linuxových systémů používaných v komplexních firemních prostředích. Studenti se naučí navrhovat a implementovat řešení praktických scénářů z různých oblasti nasazení serverových systémů Linux za použití technologií dostupných na těchto serverech. Hloubka získaných znalostí přibližně odpovídá úrovni požadované při Red Hat certifikacích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Prohloubení znalostí z oblasti operačních systémů a jejich správy.

Cíle předmětu

Předmět se věnuje pokročilým tématům administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících, a to hlavně prostřednictvím nácviku praktických dovedností.

Proč je předmět vyučován

Předmět umožňuje studentům získat hlubší znalosti v oblasti různých pokročilých témat administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Dobrá znalost GNU/Linuxu na uživatelské úrovni.

Korekvizitní znalosti a vědomosti

Pozitivní přístup k UNIXovým systémům.

Literatura studijní

 • Lucke, R.W.: Building Clustered Linux Systems, Prentice Hall, 2004.
 • Bookman, C.: Linux Clustering: Building and Maintaining Linux Clusters, Sams Publishing, 2002.
 • Vermeulen, S.: SELinux Cookbook, Packt Publishing, 2014.

Literatura referenční

 • Negus, C., Bresnahan, C.: Linux Bible, Wiley, 8th ed., 2012.
 • Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T.R., Whaley, B.: UNIX and Linux System
  Administration Handbook, Prentice Hall, 4th ed., 2010.
 • Kopper, K.: Linux Enterprise Cluster: Build a Highly Available Cluster with Commodity Hardware and Free Software, No Starch Press, 2005.
 • Van Vugt, S.: Pro Linux High Availability Clustering, Apress, 2014.
 • Vermeulen, S.: SELinux System Administration, Packt Publishing, 2013.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do Linuxových systémů a rozdílů mezi nimi.
 2. Úvod do správcovského systému SystemD.
 3. Správa úložišť s použitím Logical Volume Manager a software RAID.
 4. Systémy souborů ext*, xfs, btrfs a jejich výhody.
 5. Vystavení blokových zařízení na síti přes iSCSI.
 6. Kryptografie v Linuxu a možné útoky na ni.
 7. Vysoce dostupné clustery: infrastruktura, tzv. "fence" agenti.
 8. Vysoce dostupné clustery: správa zdrojů, omezení.
 9. Sdílené systémy souborů: gfs2.
 10. Vyvažování výkonu ve vysoce dostupných clusterech.
 11. Zesílení vnitřní bezpečnosti pomocí technologie SELinux.
 12. Správa sítí a konfigurace firewallu v Linuxu.
 13. Návrh řešení pro komplexní scénář použití Linuxu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Příprava automatizované instalace a konfigurace pro virtuální stroje.
 2. Instalace a konfigurace SW RAID a LVM.
 3. Instalace a konfigurace iSCSI.
 4. Vytvoření vysoce dostupného clusteru (high availability cluster).

Průběžná kontrola studia

Úkoly i závěrečný praktický test budou bodovány na základě ohodnocení studenty nainstalovaných a nakonfigurovaných systémů, resp. jejich komponent.

Kontrolovaná výuka

Získané znalosti studentů jsou ověřovány prostřednictvím čtyř domácích úloh pokrývajících látku probíranou v předmětu (4x 15 bodů) a dále závěrečným praktickým testem (40 bodů). Závěrečný test má podobu nainstalování systému podle zadaných požadavků v zadané časovém limitu.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů celkem, přičemž alespoň 24 bodů musí student získat z domácích úloh a alespoň 16 bodů ze závěrečného testu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpoč. labvýuky M103 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky M103 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru