Detail předmětu

Matematické základy fuzzy logiky

IMF Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Studenti si na začátku semestru vyberou z nabízených témat. Na pravidelných týdenních seminářích studenti vysvětlují předmětnou tématiku a následně se diskutuje o možných problémech. Na závěrečném semináři je provedeno celkové zhodnocení.

Aktuální informace

Začínáme 26.9.2019.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Havlena Vojtěch, Ing. (UITS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 cvičení, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky (UMAT FEKT VUT)

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvováním tohoto kurzu student získá hlubší náhled do vybrané partie matematiky (v závislosti na seminární skupině), bude schopný samostatně prezentovat nastudovanou problematiku a řešit s ní související úkoly.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost orientovat se v náročnějších matematických textech, schopnost sestavovat netriviální matematické důkazy.

Cíle předmětu

Rozšířit okruh vědomostí z matematiky s důrazem na důkazy a na hledání řešení matematických problémů.

Proč je předmět vyučován

Klasická logika dobře popisuje jen černo-bílý svět. Její důsledné používání v praktických situacích může vést k problémům. Řešením může být vícehodnotová např. fuzzy logika, která je intuitivně základem každého usuzování souvisejícího s vágními pojmy. Modelování fuzzy logických spojek souvisí se studiem funkcí reálných proměnných. A právě matematický aparát, potřebný pro modelování fuzzy logických spojek, tvoří obsah tohoto předmětu.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Poznatky z předmětů "IDA - Diskrétní matematika" a "IMA - Matematická analýza".

Literatura studijní

 • Alsina, C., Frank, M.J., Schweizer, B., Assocative functions: Triangular Norms and Copulas, World Scientific Publishing Company, 2006.
 • Kolesárová, A., Kováčová, M., Fuzzy množiny a ich aplikácie, STU v Bratislave, 2004.
 • Trillas, E., Eciolaza, L, Fuzzy logic-An introductory course for engineering students, Studies in Fuzziness and Soft Computing, 2015.

Literatura referenční

 • Alsina, C., Frank, M.J., Schweizer, B., Assocative functions: Triangular Norms and Copulas, World Scientific Publishing Company, 2006.
 • Baczynski, M., Jayaram, B., Fuzzy implications, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 231, 2008.
 • Carlsson, Ch., Fullér, R., Fuzzy reasoning in decision making and optimization, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 82, 2002.
 • Kolesárová, A., Kováčová, M., Fuzzy množiny a ich aplikácie, STU v Bratislave, 2004.
 • Trillas, E., Eciolaza, L, Fuzzy logic-An introductory course for engineering students, Studies in Fuzziness and Soft Computing, 2015.

Osnova numerických cvičení

 1. Od klasické logiky k fuzzy logice
 2. Modelování vágních pojmů pomocí fuzzy množin
 3. Základní operace s fuzzy množinami
 4. Princip rozšíření
 5. Triangulární normy, základní pojmy, algebraické vlastnosti
 6. Triangulární normy, konstrukce, generátory
 7. Triangulární konormy, základní pojmy a vlastnosti
 8. Negace ve fuzzy logikách
 9. Implikace ve fuzzy logikách
 10. Agregační operátory, základní vlastnosti
 11. Agregační operátory, aplikace
 12. Fuzzy relace
 13. Fuzzy preferenční struktury

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Triangulární normy, třída archimedovských t-norem
 2. Triangulární normy, konstrukce spojitých t-norem
 3. Triangulární normy, konstrukce nespojitých t-norem
 4. Triangulární konormy
 5. Fuzzy negace a jejich vlastnosti
 6. Implikace ve fuzzy logikách
 7. Agregační operátory, průměry
 8. Agregační operatory, aplikace
 9. Fuzzy relace, podobnost, fuzzy rovnost
 10. Fuzzy preferenční struktury

Průběžná kontrola studia

Aktivita na cvičeních (společné řešení problémů, 10 hodnocených cvičení) : 30 bodů.
Projekty: prezentace skupinové práce, 70 bodů.

Kontrolovaná výuka

Aktivita na cvičeních (společné řešení problémů, 10 hodnocených cvičení) : 30 bodů.
Projekty: prezentace skupinové práce, 70 bodů.

Podmínky zápočtu

Zisk alespoň 50 bodů z aktivit během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpoč. labvýuky A112 08:0009:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Hliněná , BIB

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru