Detail předmětu

Multimédia v počítačových sítích

IMU Ak. rok 2019/2020 letní semestr 4 kredity

Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 20 cvičení, 40 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.

Proč je předmět vyučován

Studenti se naučí principy IP telefonie, streamování a videokonferenčních přenosů. V laboratoři si vyzkouší typické scénáře zapojení. Uplatní se jako správce a návrháři systémů pro IP telefonii, streamování dat či video konference.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
 • Absolvované předměty IPK a ISA

Literatura referenční

 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
 • Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
 • Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008

Osnova přednášek

 1. Audio a video standardy, rozhraní, signály.
 2. Streamované audio a video na vyžádání.
 3. Online streamované audio a video.
 4. Videokonference - H.323, SIP.
 5. Videokonference - H.323, SIP.
 6. Virtuální prostředí pro spolupráci.
 7. Audiovizuální technika v počítačové síti.
 8. Principy IP telefonie.
 9. Kódování a přenos hlasu přes IP.
 10. Architektura sítí s IP telefonií.
 11. Kvalita služeb, QoS, IntServ, DiffServ.
 12. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Streamované video na vyžádání - RTSP
 2. Online streamované video - VLC, Windows Media Services
 3. Videokonference - MBone, zrcadla, H.323
 4. Sdílené pracovní prostředí - VNC, sdílená tabule
 5. Konfigurace a nastavení IP sítě - Cisco Unified Communication.
 6. Číselné plány. Připojení analogových přístrojů přes IP telefonii.
 7. Nastavení kvality služeb - třídy služeb, politiky. Typy front.
 8. Klasifikace paketů. Testování tříd přenosů.
 9. Softwarová ústředna Asterisk.

Průběžná kontrola studia

 • Domácí úlohy (až 24 bodů)
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 36 bodů).
 • Test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů).
 • Test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Domácí úkoly.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Získání poloviny bodů ze cvičení a domácích úloh.
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky G202 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 3. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru