Detail předmětu

Operační systémy

IOS Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Pojem operačního systému (OS) jako součásti programového vybavení. Architektura OS, klasifikace OS. Přehled operačních systémů. Jádro OS UNIX, jeho struktura, textové a grafické uživatelské rozhraní, příkazové jazyky. Systémy ovládání souborů, základní principy implementace vstup/výstupních operací. Správa procesů, přepínání kontextu, plánování, meziprocesová komunikace.  Správa paměti, stránkování, virtuální paměť. Synchronizace procesů, semafory a další synchronizační prostředky, uváznutí, stárnutí.

Aktuální informace

Přednáška IOS ve středu 8. 4.

Vážení studenti,

přednáška IOS ve středu 8. 4. poběží podobně jako předchozí pouze v odpoledním termínu, tedy od 15:00, a to přes YouTube kanál: https://youtu.be/1J4CLSUMOds.

Zdravím a přeji zdraví,
Tomáš Vojnar

Půlsemestrální zkouška NEBUDE 

Dobrý den, 

rád bych znovu zopakoval, že půlsemestrální zkouška z IOS letos nebude

Závěrečná zkouška bude za 70 bodů a podmínka zápočtu se mění z nutnosti získat 10 bodů ze 40 na nutnost získat 7 bodů ze 30. Jakou formou bude realizována závěrečná zkouška, to nyní opravdu netuším. Budu informovat, jakmile bude jasněji. 

S pozdravem,
Tomáš Vojnar

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 10 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti znají základní principy operačních systémů (a zejména OS UNIX) a chápou jejich vliv na chod komplexních výpočetních systémů. Studenti jsou schopni využít skriptů pro řešení různých úloh v prostředí OS UNIX.

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty s principy operačních systémů obecně a dále se základy operačního systému Unix.

Proč je předmět vyučován

Kurs má zejména seznámit studenty se základními koncepty a mechanismy operačních systémů (soubory a souborové systémy, procesy a plánování, meziprocesová komunikace, přidělování paměti), aby byli schopni efektivně využívat služby operačních systémů ve svých budoucích dílech. Kurs dále seznámí studenty se skriptováním v shellu umožňujícím automatizaci řady úkonů běžně prováděných při vývoji, správě i dalším použití výpočetních systémů. Konečně studenti získají také první zkušenosti s tvorbou paralelních programů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy programování v jazyce C.

Literatura studijní

 • Skočovský, L.: Principy a problémy operačního systému Unix, 2. vydání, 2008.
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách a zveřejněných přes Internet.

Literatura referenční

 • Silberschatz, A., Galvin, P.B., Gagne, G.: Operating System Concepts, 9. vydání, John Wiley & Sons, 2012.
 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems, 4. vydání, Prentice Hall, 2014.
 • Tanenbaum, A.S., Woodhull, A.S.: Operating Systems Design and Implementation, 3. vydání, Prentice Hall, 2006.
 • Raymond, E.S.: The Art Of Unix Programming, Addison-Wesley, 2003.
 • Yosifovich, P., Russinovich, M.E., Solomon, D.A., Ionescu, A.: Windows Internals, 7. vydání, Microsoft Press, 2017.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Vývoj počítačů a OS. Požadavky na OS, klasifikace OS, standardy. Základní pojmy a obecná struktura OS.
 2. Operační systém UNIX. Historie a základní vývojové větve. Principy a struktura systému. Struktura jádra, rozhraní a formy komunikace s jádrem.
 3. Interpret příkazů (shell) v UNIXu. Základní příkazy, programy, skripty. Speciální symboly. Přesměrování vstupu a výstupu, roury, procesy na pozadí, subshell. Proměnné, řídicí struktury.
 4. Základy programování v Unixu. Jazyky, překladače, principy sestavování programu, dynamicky sestavované knihovny. Základní principy grafického uživatelského rozhraní X-Window.
 5. Standardní utility UNIXu.
 6. Systém souborů. Fyzická a logická struktura disku. Typy souborů, i-uzel, uložení dat souboru na disku.
 7. Přístupová práva k souborům, uživatelé a skupiny, atributy suid a sgid, typická struktura adresářů systému UNIX.
 8. Vstup a výstup. Odpovídající služby jádra. Datové struktury a algoritmy používané jádrem pro podporu vstupu a výstupu.
 9. Správa procesů. Zavedení systému, proces init. Volání fork, exec, exit, wait. Stavy procesu, plánovač.
 10. Správa paměti. Adresové prostory, překlad adres, stránkování.
 11. Virtualizace paměti.
 12. Vzájemné vyloučení, semafory a další synchronizační prostředky.
 13. Typické synchronizační úlohy, uváznutí (deadlock), stárnutí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Tvorba skriptů s využitím shellu a standardních utilit v prostředí operačního systému UNIX.
 2.  Synchronizace procesů v prostředí UNIX s využitím jazyka C.

Průběžná kontrola studia

 • Ohodnocení dvou domácích úloh vypracovaných samostatně studenty (max 30 bodů).
 • Ohodnocení půlsemestrální zkoušky (max 10 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Vypracování dvou domácích úloh, kombinovaná závěrečná zkouška.
 • Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 27 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 10 bodů z domácích úloh a půlsemestrální zkoušky.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stpřednáškavýuky D105 09:0011:50 1BIA 2BIA 2BIB xx
Stpřednáškavýuky D0206 D105 15:0017:50 1BIB 2BIA 2BIB xx
Čtcvičení2020-03-12 D0207 D105 18:0020:50 1BIA IOS demo shell
Čtcvičení2020-03-19 D0207 D105 18:0020:50 1BIA IOS demo soubory
zkouška2020-03-27 A112 D0206 D0207 D105 E105 G202 10:0011:50půlsemestrálka IOS
ostatní2020-03-27 L118 14:0016:50IOS demo soubory

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru