Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě (v angličtině)

IPKe Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. laboratoře, 10 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Aktuální informace


* This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
* This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s RFC dokumenty, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat komunikační protokoly, které splňují specifikace uvedené v RFC dokumetech.

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kódy pro prezentaci dat, Hammingova vzdálenost. Programovací jazyk C/C++.

Literatura studijní

 • Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 • Puzmanova, R.: Routing and Switching, Time of Convergence?. Addison-Wesley, 2003.
 • RFC

Literatura referenční

 • Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, 2003.

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí.
 2. Komunikační model Internetu. Model ISO/OSI. Komunikační služby a protokoly.
 3. Aplikační vrstva a protokoly.
 4. Transportní vrstva. Protokol UDP
 5. Protokol TCP. Programové rozhraní schránek.
 6. Síťová vrstva. IP protokol. Adresování a směrování.
 7. Směrovací protokoly.
 8. Multicast v Internetu.
 9. Linková vrstva a protokoly.
 10. Přepínání a přepínače.
 11. ATM. Frame Relay.
 12. Rychlé sítě. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.
 13. Správa počítačových sítí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Dva projekty zaměřené na TCP/IP komunikaci.

Průběžná kontrola studia

 • Opravený projekt - 10 body
 • Opravený projekt - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 70 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou 2 projekty a závěrečná zkouška. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50% bodového hodnocení za semestr.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky G202 18:0020:50 INTE xx
Nahoru