Detail předmětu

Programovací seminář

IPS Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 2 kredity

Dynamické přidělování paměti, datový typ ukazatel a reference. Aktivační záznam a rekurze. Překlad, zavádění a laděni binárních programů. Implementace stavových automatů. Implementace algoritmů nad regulárními výrazy. Synchronizace programů. Principy práce s vlákny a procesy. Vybrané synchronizační chyby. Úvod do MPI. Problematika výpadků stránek a dopad na výpočetní výkon.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

20 hod. cvičení, 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

80 půlsemestrální test, 10 cvičení, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student dokáže vysvětlit problematiku exekuce programů, umí vysvětlit práci s dynamickým přidělováním paměti.
 • Student dokáže využít stavové automaty v řízení programů.
 • Student zvládne aplikovat regulární výrazy.
 • Student ovládá tvorbu paralelních programů.
 • Student dokáže identifikovat pokles výkonu související s paměťovými přístupy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je nahlédnout na klíčové kapitoly principů programování a operačních systémů jiným pohledem, zejména v souvislosti s abstrakcemi algoritmů a formálních automatů a modelů tak, aby došlo k vzájemnému propojení jak teoretických, tak praktických dovedností a znalostí.

Proč je předmět vyučován

Cíl předmětu je doplnit znalosti studentů o ta témata programování, na která v jiných předmětech nezbyl prostor. Většinou je daná problematika demonstrována na praktických ukázkách a úkolech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programování v jazyce C. Základy algoritmizace. Základní synchronizační primitiva. Architektura počítače.

Literatura studijní

 • Kumar, A.; Verma, A. K.: A Novel Algorithm for the Conversion of Parallel Regular Expressions to Non-deterministic Finite Automata. 2014. doi: 10.1.1.403.6706

Literatura referenční

 • Kernighan, B.; Ritchie, D.: The C Programming Language, 2nd edition. Kapitola A. Alokátor paměti pro maloc a free v C. Addison-Wesley, 1989.
 • Michael, M.M.: Scalable lock-free dynamic memory allocation. 2004. In Proc. of PLDI'04. doi: 10.1145/996841.996848
 • Drepper, D.: What Every Programmer Should Know About Memory, 2007.

Osnova přednášek

DEMO cvičení s rozšířeným výkladem:

 1. Ukazatele, dynamické přidělování paměti.
 2. Aktivační záznam, rekurze.
 3. Překlad a ladění programu
 4. (cvičení viz níže)
 5. (cvičení viz níže)
 6. Stavové automaty, regulární výrazy v *nixových programech
 7. Synchronizace procesů
 8. Uváznutí
 9. (cvičení viz níže)
 10. (cvičení viz níže)
 11. Tabulka stránek v OS
 12. Vliv stránkování a vyrovnávací paměti na výkonu
 13. Zápočtová písemka

Osnova počítačových cvičení

 1. -
 2. -
 3. -
 4. Cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem).
 5. Řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem).
 6. -
 7. -
 8. -
 9. Cvičení s konzultací k úloze (cvičení s výkladem).
 10. Řešení a předvedení zadaného úkolu s konzultací (cvičení s výkladem).
 11. -
 12. -
 13. -

Průběžná kontrola studia

 • 10 bodů za každou úlohu řešenou ve dvojici, celkem 20
 • 80 bodů zápočtová písemka

Podmínky zápočtu

Zápočet je udělen při získání minimálně 50 bodů za semestr.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
přednáškavýuky E112 14:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru