Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Architektura počítačových sítí, modely ISO OSI a TCP/IP. Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací v DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpečení sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.

Předmět má 5 kreditů, což podle definice ECTS představuje cca 125-150 hodin studia:
 • 26 hodin přednášek
 • 10 hodin laboratorních cvičení
 • 52 hodin práce na projektu
 • 37-64 hodin průběžného studia a přípravy na závěrečnou zkoušku

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student umí připojit počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Má přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Zná a umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet a zabezpečit připojení počítač. Je schopen naprogramovat aplikaci komunikující po síti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťové aplikace a také praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s praktickým nastavením a použitím některých síťových služeb.

Proč je předmět vyučován

Předmět naučí studenty oboru IT porozumět principům základních síťových služeb, způsobu monitorování a zabezpečení síťových prvků a služeb. Studenti se také naučí vytvářet pokročilou síťovou komunikaci klient-server pomocí schránek BSD.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • P. Matoušek: Síťové aplikace a jejich architektura, VUTIUM, 2014.
 • W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff: UNIX Network Programming. The Sockets Network API, Addison-Wesley, 2004.
 • A. S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th Edition, Prentice Hall, 2003.
 • F. Halsall: Computer Networking and the Internet, 5th Edition, Addison Wesley, 2005.
 • J. F. Kurose, K.W.Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Adison-Wesley, 2003.
 • G. Varghese: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • W. Stallings: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
 • Standardy IETF RFC.

Osnova přednášek

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
 4. Zabezpečení přenosu v počítačových sítích.
 5. Systém DNS.
 6. Poštovní a adresářové služby.
 7. Multimediální přenosy, videokonference.
 8. IP telefonie.
 9. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
 10. Synchronizace času NTP, logování služeb, syslog.
 11. Monitorování toků NetFlow.
 12. Zajištění kvality služeb.
 13. Klasifikace paketů a filtrování dat.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Zjišťování konfigurace zařízení. Analýza síťového provozu pomocí programu Wireshark.
 2. Konfigurace lokální sítě - protokoly IPv4, DHCP, IPv6.
 3. Konfigurace a použití DNS.
 4. Konfigurace a analýza přenosů VoIP.
 5. Správa a monitorování sítě.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formu ústní. Forma je uvedena u daného termínu.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2020-01-27 C304 08:0016:50 3BIT 2. oprava
Poostatní2019-12-09 C304 13:0015:50Konzultace k projektu
Pozkouška2020-01-06 D0206 D0207 D105 E104 E112 14:0016:50 3BIT řádná
Útzkouška2020-01-28 C304 08:0016:50 3BIT 2. oprava
Útlaboratořvýuky O205 08:0009:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 10:0011:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 15:0016:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 17:0018:50 3BIT
Útlaboratořvýuky O205 19:0020:50 3BIT
Stzkouška2020-01-29 C304 08:0016:50 3BIT 2. oprava
Stlaboratořvýuky O205 08:0009:50 3BIT
Stlaboratořvýuky O205 10:0011:50 3BIT
Stlaboratořvýuky O205 12:0013:50 3BIT
Stlaboratořvýuky O205 14:0015:50 3BIT
Stlaboratořvýuky O205 16:0017:50 3BIT
Čtzkouška2020-01-30 C304 08:0016:50 3BIT 2. oprava
zkouška2020-01-17 D0206 D0207 D105 08:0010:50 3BIT 1. oprava
přednáškavýuky D0206 D105 08:0009:50 3BIT

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 3. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru