Detail předmětu

Počítačový seminář

ISC Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 2 kredity

Intenzivní školení pouze v první půlce semestru, jehož cílem je oživit a ozřejmit práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Zejména tedy práce s čísly v různých soustavách tak, jak je běžné v programovací praxi s vazbou na uložení čísel v počítači. S tím souvisí základní pojmy a obraty užívané při tvorbě programového vybavení. Dále potom práce s nástroji pro efektivní tvorbu nejen textů počítačových programů. V neposlední řadě potom základní zvládnutí schopnosti prezentovat výsledky projektů, měření, či jen vlastních myšlenek vhodným způsobem prostřednictvím PC.

Aktuální informace

Upozorňuji, že cvičení budou probíhat až od příštího týdne (tedy druhého). Kv.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

12 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 2 hod. projekty

Bodové hodnocení

76 půlsemestrální test, 12 cvičení, 12 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Dvořák Tomáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Sakin Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Švec Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student získá přehled v oblasti základní práce s počítačem, zejména s tím, k čemu slouží a jak funguje.
 • Seznámí se s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli (např. zpracování audia a videa, biometrie, robotika, tvorba webových stránek a jiné).
 • Student porozumí významu slova počítač a manipulaci s ním za účelem tvorby programu.
 • Seznámí se se základními (abstraktními) datovými typy a strukturami.
 • Získá základní generické a obecné znalosti z programovacích jazyků.
 • Porozumí způsobům uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy reálná /desetinná/ čísla).
 • Získá přehled o základních editorech, našeptávačích a utilitách, které usnadňují práci na počítači, např. při tvorbě programu.
 • Seznámí se s prostředky prezentace výsledků: textové editory - WYSIWYG, PSpad, Notepad++, Eclipse, tabulkové editory - SpreadSheet, elektronická prezentace (ppt, excel, word), editory www stránek, propojení a přenositelnost dokumentů, alternativní kancelářské aplikace.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Studenti se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce
 • Studenti se naučí vytvářet malé softwarové projekty a související projektovou dokumentaci
 • Studenti se naučí prezentaci a obhajobě výsledků své práce

Cíle předmětu

Student porozumí základním principům a zásadám práce s počítačem a znalosti bude schopen používat při tvorbě programů. Student porozumí způsobům práce, uložení a reprezentaci čísel v počítači. Student se seznámí s prostředky prezentace výsledků (textové a tabulkové editory) a nástroji pro efektivní tvorbu programů. Student porozumí základním pojmům, které se pojí k abstraktním datovým typům, a naučí se je používat.

Proč je předmět vyučován

Po absolvování počítačového semináře studenti budou ovládat (ozřejmí si) základní práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Získané znalosti jsou použitelné v různých oblastech IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem a znalosti matematiky na úrovni střední školy.

Literatura studijní

 • Honzík, J., Hruška, T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik, Ed.stř. VUT Brno, 1991.
 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
 • Prokop,J.: Algoritmy v jazyku C a C++. Grada Publishing, 2015. 

Literatura referenční

 • Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
 • Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms.
 • Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
 • Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998
 • Sedgewick ,R.: Algoritmy v C. (Základy. Datové struktury. Třídění. Vyhledávání.) Addison Wesley 1998. Softpress 2003.

Osnova přednášek

 1. Seznámení s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli, architektura von Neumann, model výpočtu a tvorby programů.
 2. Způsoby uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy desetinná čísla).
 3. Základní pojmy z programovacích jazyků - výraz, příkaz, kompozice příkazů, základní obraty v řízení toku výpočtu.
 4. Základy algoritmického jazyka. Přehled datových struktur (využití a práce s nimi). Ukazatel jako abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 5. Editory, našeptávače, drobní pomocníci při práci s počítačem ("utility")
 6. Prostředky prezentace výsledků - textové editory: WYSIWYG, PSpad, Notepad++, Eclipse; tabulkové editory; elektronická prezentace (ppt, excel, word); editory www stránek; propojení a přenositelnost dokumentů; alternativní kancelářské aplikace.

Osnova počítačových cvičení

Cvičení korespondují s náplní jednotlivých přednášek a prakticky procvičují prezentovanou látku.

Průběžná kontrola studia

 • Opravované úlohy - až 12 bodů
 • Účast na cvičeních - až 12 bodů
 • Závěrečný zápočtový test - 76 bodů

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány aktivní účastí na cvičeních, vypracováním individuálních úkolů a závěrečným zápočtovým testem. Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu).

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálně 50 bodů za semestr

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpoč. labvýuky N105 10:0011:50 1BIA 1BIB xx
Útpoč. labvýuky N105 16:0017:50 1BIA 1BIB xx
Útpoč. labvýuky N105 18:0019:50 1BIA 1BIB xx
Stpoč. labvýuky N203 08:0009:50 1BIA 1BIB xx
Stpoč. labvýuky N203 10:0011:50 1BIA 1BIB xx
Stpoč. labvýuky N203 16:0017:50 1BIA 1BIB xx
Čtpoč. labvýuky N203 08:0009:50 1BIA 1BIB xx
Čtpřednáškavýuky D105 11:0012:50 1BIA 1BIB xx
Čtpoč. labvýuky N105 16:0017:50 1BIA 1BIB xx
poč. labvýuky N103 08:0009:50 1BIA 1BIB xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru