Detail předmětu

Inteligentní systémy

ISD Ak. rok 2019/2020 letní semestr

Tolerance pro nepřesnost a neurčitost jako základní atribut ISY. Inteligentní systémy založené na kombinacích různých teorií - neuronových sítí, nezřetelných (fuzzy) množin, hrubých (rough) množin a genetických algoritmů: expertní systémy, inteligentní informační systémy, systémy strojového překladu, inteligentní senzorové systémy, inteligentní řídicí systémy, inteligentní robotické systémy.

Okruhy otázek k SDZ
 1. Fuzzy expertní systémy
 2. Znalostní inženýrství s využitím soft-computing
 3. Inteligentní senzorické systémy
 4. Neuronové sítě v inteligentních systémech
 5. Fuzzy řídicí systémy
 6. Neuro-fuzzy řídicí systémy
 7. Hrubé množiny v inteligentních systémech
 8. Genetické algoritmy v inteligentních systémech
 9. Inteligentní roboti
 10. Navigace mobilních robotů

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se důkladně seznámí s principy inteligentních systémů a budou tak schopni navrhovat tyto systémy pro řešení různých praktických problémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s navrhováním inteligentních systémů (řídicích, výrobních ap.), které jsou založené na kombinacích teorií neuronových sítí, fuzzy množin, hrubých množin a genetických algoritmů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní poznatky z problematiky umělé inteligence v rozsahu kurzu "Základy umělé inteligence" současného bakalářského studijního programu na FIT. 

Literatura studijní

 1. Rutkowski, L.: Flexible Neuro-Fuzzy Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004, ISBN: 1-4020-8042-5
 2. Mitchell, H. B.: Multi-Sensor Data Fusion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-71463-7
 3. Munakata,T.: Fundamentals of the New Artificial Intelligence, Springer, 2008, ISBN 978-1-84628-838-8 
 4. Shi, Z.: Advanced Artificial Intelligence, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2011, ISBN-13 978-981-4291-34-7
 5. Iba, H., Noman, N.: New Frontier in Evolutionary Algorithms, Imperial College Press, 2012, ISBN-13 978-1-84816-681-3

Literatura referenční

 1. Kecman, V.: Learning and Soft Computing, The MIT Press, 2001, ISBN 0-262-11255-8
 2. Negnevitsky M.: Artificial Intelligence - A Guide to Intelligent systems, Pearson Education Limited 2002, ISBN 0201-71159-1
 3. Zaknih, A.: Neural Networks for Intelligent Signal Processing, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2003, ISBN 981-238-305-0
 4. Rutkowski, L.: Flexible Neuro-Fuzzy Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004, ISBN: 1-4020-8042-5
 5. Liu, P., Li, H.: Fuzzy Neural Network Theory and Application, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2004, ISBN 981-538-786-2
 6. Mitchell, H. B.: Multi-Sensor Data Fusion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-71463-7
 7. Munakata,T.: Fundamentals of the New Artificial Intelligence, Springer, 2008, ISBN 978-1-84628-838-8
 8. Shi, Z.: Advanced Artificial Intelligence, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2011, ISBN-13 978-981-4291-34-7
 9. Iba, H., Noman, N.: New Frontier in Evolutionary Algorithms, Imperial College Press, 2012, ISBN-13 978-1-84816-681-3

Osnova přednášek

 1. Úvod, soft computing a ISY
 2. Expertní systémy
 3. Inteligentní informační systémy
 4. Systémy strojového překladu
 5. Vnímání okolního prostředí, inteligentní senzorové systémy
 6. Analýza senzorových dat, vytváření modelů okolního prostředí
 7. Plánování způsobu provedení zadaného úkolu
 8. Řídící systémy s neuronovými sítěmi
 9. Fuzzy řídící systémy
 10. Neuro-fuzzy systémy
 11. Využití rough množin a genetických algoritmů v ISY
 12. Inteligentní robotické systémy
 13. Navigace mobilních robotů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekty - návrhy inteligentních systémů k řešení konkrétního problému

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru