Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Semestrální projekt

ISP Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 2 kredity

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z dosavadního studia.

Literatura studijní

Průběžná kontrola studia

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.

Podmínky zápočtu

Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".
Poznámka: Úspěšný ISP je povinnou prerekvizitou pro "IBP - Bakalářská práce".

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru