Detail předmětu

Technika personálních počítačů

ITP Ak. rok 2019/2020 letní semestr 4 kredity

Předmět bude studentům poskytovat informace o aktuálním stavu v technice personálních počítačů. Studenti budou seznámeni s principy konstrukce personálních počítačů, V/V sběrnic, základních principech konstrukce externích adaptérů a sběrnic pro komunikaci s periferními zařízeními.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 16 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 24 půlsemestrální test, 16 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy konstrukce personálních počítačů a určitých typických periferních zařízení. V laboratorní výuce bude pozornost zaměřena především na principy řízení periferních zařízení.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s konstrukcí personálních počítačů, parametry, konstrukcí jednotlivých komponent a vývojovými trendy.

Proč je předmět vyučován

Předmět poskytuje studentům praktické informace z oblasti konstrukce periferních zařízení, jejich řadičů a sběrnic. Tyto znalosti studenti uplatní při dalším studiu a v praxi.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě.

Literatura referenční

 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran.
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran.
 • Scott Mueller: Upgrading and Repairing PCs, QUE, 2008, ISBN 0-7897-3697-7, 1556 stra.
 • Carl Hamacher, Zvonko Vranesic, Safwat Zaky: Computer Organization, McGraw Hill, 2002, ISBN 0-07-232086-9, 805 stran.
 • William Stallings: Computer Organization and architecture, designing for performance, Prentice Hall, 2006, ISBN 0-13-185644-8, 778 stran.
 • Jaroslav Horák: Bios a Setup, Průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, 3. aktualizované vydání. 2010. ISBN: 9788025130353. 160 stran.
 • Petr Broža: Instalujeme a konfigurujeme počítač, Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0468-0, 176 stran.
 • Jim Aspiwall: Osobní počítač na maximum, Computer Press, 2005, ISBN 80-251-1136-9, 254 stran.

Osnova přednášek

 • Vývoj typů personálních počítačů, parametry, pojmy.
 • Vývoj architektur mikroprocesorů Intel.
 • Skalární a superskalární architektury.  
 • Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel - 1.
 • Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel - 2.
 • Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS. -1
 • Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS. - 2. 
 • Rychlá vyrovnávací paměť, organizace, realizace.
 • Principy řízení periferních operací, PIO režimy, vstup s přerušením, přímý přístup do paměti.
 • Vývoj sběrnicových systémů personálních počítačů.
 • Rozhraní Centronics, struktura, komunikace.
 • Principy návrhu a konstrukce externích adaptérů.
 • Sběrnice pro řízení periferních zařízení.

Osnova laboratorních cvičení

 • Komunikace na sběrnici ISA a využití Boot ROM.
 • Měření spotřeby PC.
 • Rozhraní VGA.
 • Pevný disk a technologie S.M.A.R.T.
 • Komunikace na sběrnici ISA a obsluha IRQ.
 • PCI a adresový dekodér.
 • Rozhraní VGA na platformě FITkit.
 • Analýza rozhraní PS/2.

Průběžná kontrola studia

 • Laboratorní cvičení: 16 bodů.
 • Půlsemestrální písemná zkouška: 24 bodů.
 • Minimum bodů za aktivity během semestru není stanoveno.
 • Závěrečná písemná zkouška: 60 bodů.

Kontrolovaná výuka

Absolvování laboratorních cvičení, půlsemestrální písemná zkouška. Laboratorní cvičení bude možno nahradit v následujících týdnech.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útzkouška2020-06-23 E104 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT 1. oprava
Útzkouška2020-07-07 E105 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT 2. oprava
Stpřednáškavýuky G202 14:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtzkouška2020-06-11 E104 14:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT řádná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru