Detail předmětu

Semestrální projekt Erasmus (v angličtině)

ITTe Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou s vedoucím projektu, popřípadě před komisí složené z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

52 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.

Literatura referenční

  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:2010: Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

Průběžná kontrola studia

Průběžné konzultace s vedoucím projektu.

Podmínky zápočtu

Obhájení výsledků studijní fáze a dalších výsledků práce dle zadání pro zimní semestr.

Nahoru